YogaDevi’s Yinyogautbildningar

Vi har olika långa yinyogautbildningar beroende på om du vill fördjupa din egen förståelse för yoga, utvecklas personligt och/eller önskar guida andra inom yinyoga.

YogaDevis 200-timmars Yinyogalärarutbildning är kvalitetssäkrade av KRY Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.  KRY-certifieringen innebär att du är elevmedlem under utbildningen och kan efter godkänd utbildning bli kvalitetssäkrad medlem i förbundet.

Varmt välkommen att delta på en gratis Prova-på-kväll, kontakta oss på tt@yogadevi.se eller slå en signal till Pernilla på 070-7721110 så berättar vi mer om våra yinyogautbildningar.

BOKA PROVA-PÅ KVÄLL

Yinyoga lärarutbildning med ayurvedisk inriktning 200 tim

ViIl du få kunskap om hur du unikt fungerar och vad som passar dig för du ska hitta balans i livet, en hållbar livsstil och göra mer medvetna val? Som bonus kanske du sedan vill fortsätta guida andra i yinyogans fantastiska värld.

Yinyogalärarutbildningen på 200 tim är en komplett utbildning med ayurvedisk inriktning som innehåller yogans alla områden. Du kan välja att gå på plats i Stockholm eller via vår livesända Onlineutbildning.

Vi har tagit fram den här utbildningen då vi själva saknade en utbildning med alla yogans delar. För att få den kunskapen och erfarenheten vi själva gått längre utbildningar i varje tema. Det känns som en ynnest att få möjlighet att dela med oss av det vi själva önskat få på en Yinyogautbildning. Vi har utbildat i Yinyoga sedan 2014 och var en av de första i Sverige att hålla Yinyogautbildningar. Sedan dess har vi sett att intresset för egenfördjupning och att börja leda andra bara ökat.

YinyogaYogalärarutbildningStockholm

200 TIMMAR
AYURVEDISK INRIKTNING

LÄS MER

YinyogaYogalärarutbildningLivesänd

200 TIMMAR
AYURVEDISK INRIKTNING

LÄS MER

Yinyoga Grundutbildning 40 tim

Vår Yinyoga Grundutbildning är fyra heldagar, torsdag till söndag. Grundutbildningen ger dig en bra bas inom yinyogan där du får lära dig yinyogans grunder och syftet med yinyogan såval fysiskt som mentalt.

Du behöver inga förkunskaper, det räcker att du vill fördjupa din egen praktik och kunskap, är nyfiken och har en regelbunden yogapraktik eller erfarenhet av yinyoga. Är du fysioterapeut, naprapat, terapeut eller har annan liknande utbildning där du arbetar med människor passar den här utbildning fint som ett komplement.

YinyogaGrundutbildningStockholm & Göteborg

LÄS MER

Yinyoga Påbyggnadsutbildning med ayurvedisk inriktning 160 tim

Vår Yinyoga Påbyggnadsutbildning med ayurvedisk inriktning på 160 tim med tre temasteg (ayurveda & anatomi, chakra & pranayama, yogafilosofi & yoga som yrke) är en del av vår Yinyoga lärarutbildning 200 tim och passar dig som redan har gått en grundutbildning i Yinyoga och får därefter en komplett Yinyogautbildning som innehåller alla yogans områden. Du kan också välja att boka dig på enstaka temasteg.

YinyogaPåbyggnadsutbildning

160 TIMMAR
AYURVEDISK INRIKTNING

LÄS MER

Yinyoga temasteg

Temastegen är en del av vår Yinyoga lärarutbildning 200 tim och passar dig som redan har gått en grundutbildning i Yinyoga. Du kan också välja att boka dig på en eller flera temasteg.

YINYOGA AYURVEDA
& ANATOMI

LÄS MER

YINYOGA CHAKRA
& PRANAYAMA

LÄS MER

YINYOGA YOGAFILOSOFI
& YOGA SOM YRKE

LÄS MER