FÖRDJUPNING :: ONLINE LIVESÄNDNING VIA ZOOM

Yinyoga & Chakra Online

Vår kropps energisystem, 20 timmar

Chakran är som snurrande hjul i våra kroppar som var och styr olika funktioner i våra kroppar på ett mer energetiskt plan. Du får en djupare förståelse för hur vi genom yinyogan kan balansera de olika chakrana för att skapa en bättre hälsa.

Chakra betyder hjul på sanskrit och ljuscirkel på Hindi. Enkelt förklarat är chakran energicentrum i kroppen och fungerar som portar mellan den inre och den yttre världen. Dom håller samman kropp, tanke och själ och har även som funktion att reglera, försörja och lagra vår livskraft (prana) i kroppen. Enligt yogisk filosofi finns det  72.000 st nadis (energikanaler) i kroppen,och det pratas främst om tre av dom; sushuma, ida och pingala. Där ida nadi och pingala nadi korsar varandra runt sushumna nadi (från korsbenet längs ryggraden) uppstår ett energicenter, ett så kallat chakra.

Det finns sju huvudchakran som följer ryggraden och är kopplade till sushumna nadi. Fem av dem befinner sig i ryggraden. Den nedersta i bäckenet och den sista högst upp på hjässan strax ovanför huvudet

På sanskrit heter de sju olika chakrana: Muladhara, Svadishthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Ajna och Sahasrara chakra.

De olika chakrana representerar olika funktioner i våra kroppar, sinnen och även olika medvetandenivåer. De är även korrelerade till våra olika körtlar i kroppen.

Vi kan genom guidning in i respektive chakra komma i kontakt med vad de olika chakrana står för, börja öppna och och se vad vi behöver balansera i oss själva och i livet.

 


Vill du utbilda eller fördjupa dig inom yoga?

Oavsett om du redan är yogalärare och undervisar eller har en längtan att guida andra inom yoga eller fördjupa din egen praktik och kunskap om yoga så vill vi ge dig en djupare inblick i yogans alla delar. Fördelen för dig som vill fördjupa din egna praktik och teori om yogan kan nu göra det in den ordning och takt du önskar genom att skräddarsy din egen fördjupning från ett till flera steg.

Fördjupningen i chakrasystemet är en del av hela yinyoglärarautbildningen (200 tim) men går också att välja som enstaka kurs.

Boka & betala

ONLINE :: LIVESÄND VIA ZOOM
Datum: 23/11, 30/11 och 7/12 2022
Tid: 18.00-20.00
Lärare: Pernilla Cristvall
Pris: 3.200 kr inkl moms. Se våra boknings- och betalningsvillkor.

INGÅR:

  •  Förinspelade temayinyogapass
  •  Kursmaterial, dokumentation
BOKA 23/11, 30/11 och 7/12 2022

YINYOGA & CHAKRA

Fördjupningen är en del av hela yinyogautbildningen (200 tim), men går också att välja som enstaka kurs.

Du får inblick chakranas betydelse och tecken på dess balanser eller obalanser samt hur du kan skapa olika yinyogapass med fokus på chakran och även flera färdiga pass med dig. De kunskaper du får kan du använda i övriga yogapass och även som separat guidade chakrameditationer.

INGÅR:

  •  Förinspelade temayinyogapass
  •  Passupplägg med chakratema
  •  Kursmaterial, dokumentation

I fördjupningen ingår hemuppgifter.