EGEN FÖRDJUPNING :: 4 HELGER :: AYNIGÅRDEN

Årsvandring i den moderna shamanens spår

Årsvandringen är för dig som är beredd att göra en djupare personlig resa genom tid och rum i den nya tidens shamanism.

Årsvandringen är en upplevelsebaserad kurs längs det shamanska medicinhjulet, skapad för att öka din medvetenhet om dig själv och utforska det som står i vägen för att du ska stå i din fulla kraft och ta din personliga och spirituella utveckling till nästa nivå.

Medicinhjulet är en metafor för vår inre utveckling genom våra fyra medvetandenivåer och naturkrafter. När vi tar en resa runt medicinhjulet, har vi en möjlighet att förändra vår fysiska, emotionella, mentala och spirituella del i oss själva.

Kursen är fördelad över fyra helger i fas med naturens årstidsväxlingar, där vi helar vårt förflutna i syd, släpper begränsade tankemönster i väst, sätter nya intentioner utifrån själen i norr och lär oss vägledas av vår intuition till ett högre perspektiv i öst.

Vi jobbar tillsammans i cirkeln i ett tryggt forum där vi delar och helar vår historia med reflektioner, vägledning, trumresor, ceremonier och ritualer som en del av förändringsprocessen och manifestation.

Genom att läka och hela vår historia och låta undertryckta känslor och skuggsidor få komma fram i ljuset kan vi hela generationer såväl bakåt som framåt i tiden.

På den här årsvandringen lär vi oss att väcka vår inneboende kraft, motivation och mod till att göra de förändringar vi önskar och våga möta de hinder och motstånd som uppstår på vägen, såväl de medvetna som de omedvetna.

Vi återknyter kontakten med vårt ursprung och hämtar tillbaka vår visdom från förfäderna och våra barns barn genom att se världen som en sammanlänkad helhet med tillit till ett högre syfte och integrerar in det till vårt liv här och nu.

Utbildningen äger rum på Aynigården. Teori varvas med praktiska övningar med processer för helande i varje riktning, såväl inomhus som utomhus för att väva in naturens element som en naturlig del i kursen.

“Intuition is your soul whispering the truth to your heart and hoping that you hear”

För vem?

Årsvandringen är för dig som vill:

  • Släppa taget om dina sanningar för att höja din frekvens och kliva i din fulla kraft

  • Öka din medvetenhet om dig själv, dina tankar- och beteendemönster.

  • Växa som individ och ledare som du har nytta av såväl i ditt vardags- som yrkesliv.

  • Få klarhet, insikter, verktyg och mod för att nå de förändringar du skapar

  • Vill gå i balans och kraft på livets väg

  • Vill blir mer levande och känna lust, glädje och kreativitet i din vardag

  • Stärka kontakten med dig själv och din längtan.

”Jag har gått många kurser i personlig utveckling och tvekade om jag skulle hoppa på en till. Men jag är så glad att jag gjorde det. Kursens upplägg med en blandning av yoga, meditation, shamanism, teori, gruppövningar och tid för egen reflektion gav mig många nya insikter om mig själv.

Pernilla styrde kursen med varm, fast hand och hon hade en tydlig intention för varje kurshelg. Alla deltagare bidrog frikostigt med egna erfarenheter och det var en väldigt fin sammanhållning i gruppen. Jag kan verkligen varmt rekommendera denna kurs!” – Caroline

Det bästa jag gjort! Att gå denna kurs och få möta mig själv i denna trygga vackra samvaro. Att få bli guidad och hållen. Att nå in till kärnan, bortom alla lager av rädslor, och få möta sin själ. Det är vackert. Tack från djupet av mig själv. Rekommenderas varmt.– Sussi

Datum, anmälan och pris

4 helger under 2025

Utbildningen äger rum på Aynigården

Vi startar varje morgon med lugn Shamanic Yin Flow yoga och varvar sedan teori med praktiska övningar för helgens tema såväl inomhus som utomhus som eldceremonier, trumresor och meditationsvandringar för att väva in naturens element som en naturlig del i kursen.

Vi blir en liten och personlig grupp och därmed begränsat antal deltagare.

Tid: fred 16.30-19.30, lörd 9.00-19.30 och sönd 9.00-16.30

Datum:
Helg 1: Riktning syd, 31 jan-2 febr 2025
Helg 2: Riktning väst, 2-4 maj 2025
Helg 3: Riktning norr, 29-31 aug 2025
Helg 4: Riktning öst, 17-19 okt 2025

Lärare: Pernilla Cristvall & Matthew Lynton
Plats: Aynigården, Snesslinge (mellan Östhammar och Öregrund)
Pris: 26.500 kr inkl moms varav 3.500 kr i anmälningsavgift.
Kostnad för kost och logi tillkommer. Anmälningsavgiften betalas via faktura i samband med bekräftad anmälan. Resterande summa går bra att dela upp under utbildningstiden.

Anmälan: Skicka intresseanmälan se nedan.

Early Bird

Boka din plats innan 30 september och få 1.500 kr i rabatt.

Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan via mejl till pernilla@yogade där du berättar om dig själv och vad som kallar dig till denna årsvandring. Därefter kontaktar vi dig för en återkoppling via telefon.

Efter konfirmerad anmälan betalar du in anmälningsavgiften på 3.500 kr och då är du inbokad på kursen.

INTRESSEANMÄLAN

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.” ~ Carl Jung

”Min intention med kursen var att komma mer i kontakt med mig själv – min längtan och att stå min egen kraft. Att höra min egen autentiska röst när jag talar – att det jag säger, både till mig själv och andra, kommer från min själ. Pernilla och gruppen gav mig flera bra verktyg, övningar och perspektiv att komma dit. Jag känner mig ännu mer hel och en ännu tryggare och starkare person efter den transformativa process som kursen innebär.

Pernilla har förutom det shamanska perspektivet mycket kunskap inom flera olika områden som yoga, meditation och ayurveda vilket knyts ihop på ett bra sätt i processen. Vi hade även nöjet att få vara med i flera magiska guidade meditationer och praktiska övningar som eldceremonier.” – Olle

Kursens inspirationskällor

Shamanism är en visdomstradition. En praktisk spirituell väg från omedvetenhet till medvetenhet; att leva genom hjärtat. I hjärnan är vi begränsade men i hjärtat kan vi förstå så mycket mer via våra känslor. Att själva vara det vi vill se i vår omvärld. Har vi fred inom oss blir det också fred på jorden.

Genom skuggarbete undersöker vi de dolda delarna av oss själva för att förbättra vår självkännedomen och läka från tidigare erfarenheter.

Medicinhjulet är en metafor för vår inre utveckling genom våra fyra medvetandenivåer. Varje gång vi tar en resa runt medicinhjulet, har vi en möjlighet att förändra vår fysiska, emotionella, mentala och spirituella del i oss själva.

Energimedicin bygger på att allt levande har sin egen unika frekvens. Allt vi är med om påverkar vår energikropp och kan skapa obalanser som manifesterar sig såväl fysiskt, mentalt, emotionellt som själsligt.

I energiarbete rensar vi upp tung energi i ljuskroppen med syfte att balansera varje individs energikropp utifrån deras unika historia och öppna upp för möjligheten att stå i sin kraft och leva sin fulla potential.

Spiritualitet kommer från latinets spiritus som betyder att andas eller levandegöra. Andlighet är relationen till sig själv, andra människor, naturen och flera dimensioner. I den spirituella världen följer vi den cirkulära tiden som styrs av synkronicitet där inget sker av en slump. Vi har full tillit till livet själv och följer de kosmiska lagarna där vi lever i harmoni med livet och naturen och på så sätt har möjlighet att skapa vår egen verklighet som vi önskar.

Ayurveda är ett gammalt medicinskt holistiskt hälsosystem från Indien som strävar efter att kropp, sinne, medvetande och omgivning är i samspel. När vi lever i enlighet med vår grundstruktur, balanseras kropp och själ och vi ökar vår livskraft.

Tantra är ett förhållningssätt till livet – att vara närvarande i det som är, oavsett vad som är. Att inte fly när de kommer motstånd. Uppleva det vi upplever, känna det vi känner och vara med det som är. Tantra är hjärtats och själens väg. En väg som vi vandrar för att hitta nya djup i oss själva och påminna oss om vår inre källa av kärlek.

Referenser

“Pernilla och Matthew, ni är fantastiska! Jag är så tacksam för utbildningen, all den kunskap ni har förmedlat och att ni har öppnat dörrar! Tack!”

”Självkänsla, Mod att göra förändringar som jag inte ens visste att jag behövde när kursen påbörjades och tillit och verktyg för att klara av fortsatta utmaningar på egen hand”

”Varje kurstillfälle var som en oas i vardagen som man bara vill stanna kvar i och gärna ta med sig därifrån! Det var en otrolig dynamik att jobba i grupp – jag tror att vi alla kände att vi utvecklades och kom till insikter snabbare”

”Fått bra verktyg som jag kommer att kunna använda i resten av mitt liv och gjort en massa utvecklande och magiska övningar som lämnat många bra minnen”.

”Pernillas naturliga sätt att förhålla sig inspirerade oss alla. Hennes värme och professionella inställning fick mig att våga ta steget ut ur trygghetszonen utan att det kändes konstigt eller tillgjort.”

Om oss

Pernilla Cristvall har över 20 års erfarenhet av yoga och personlig utveckling där hon väver samman sina olika erfarenheter och kunskaper inom yoga, shamanism, tantra, ayurveda, pranayama, mindfulness, coaching och vägleder människor som önskar förändring i sitt liv.

Hennes drivkraft ligger i att medvetandegöra människors insikt om sin fulla potential och sedan se dem förvandla insikterna till handling.

Matthew Lynton has been exploring the spiritual path for the last 30 years, combining experiences and methods, seeking through differing mediums a path to help others and himself. Through a combination of Act (Acceptance Commitment Therapy) a form of CBT (Cognitive Behavioral Therapy) and diverse methodlift the veil os of healing, including Soulwork, Shamanism, Druid Healing, esoteric Spiritualism, Sound Healing and more, and with an deep interest and proficiency in dependency and codependency therapy Matthew helps clients to see and facilitate life in a new light.

His passion is to connect with people from all walks of life and help lift the veil on new values, breaking old patterns where intuition, tarot and energy work are important in helping transforming consciousness.

Matthew undervisar i både svenska och engelska.

Både Pernilla och Matthew går sin resa längs den shamanska vägen, en healingresa hem till hjärtat, som är som en röd tråd genom hela utbildningen.