STOCKHOLM :: GÖTEBORG :: SUNDSVALL :: LIVESÄND ONLINE

Yinyoga lärarutbildning med ayurvedisk inriktning, 200 tim

Har du yogat ett tag och vill lära dig mer? Det enda som behövs är din nyfikenhet för yogans alla delar och vilja att fördjupa din egen yogapraktik på alla plan.

ViIl du få kunskap om hur du unikt fungerar och vad som passar dig för du ska hitta balans i livet, en hållbar livsstil och göra mer medvetna val. Som bonus kanske du sedan vill fortsätta guida andra i yogans fantastiska värld.

Vi har utbildat i Yinyoga sedan 2014 och var en av de första i Sverige att hålla Yinyogautbildningar. Sedan dess har intresset för egenfördjupning och att börja leda andra bara ökat. Nu har vi Grundutbildningar i både Stockholm, Göteborg och i Sundsvall. Resterande delar är livesända med tillgång till förinspelade Yinyogapass för respektive tema som du har tillgång till under hela utbildningen. Vi spelar in varje föreläsningskväll som du kan kika på i efterhand. Just nu ingår ett onlineyogakort under utbildningstiden.

Varmt välkommen på något av våra infomöten där vi berättar mer om våra längre yogautbildningar.

För vem?
YogaDevis djupare Yinyogalärarutbildning med flera temasteg passar dig som vill ha en grundlig och längre utbildning inom yoga. Den passar lika bra för dig som vill fördjupa din egen yogapraktik och utvecklas personligt eller för dig som är terapeut och vill guida andra såväl fysiskt som mentalt.

Utbildningens innehåll
Yinyogalärarutbildningen på 200 tim (Grundutbildningen och Påbyggnadsutbildningen), är en komplett utbildning med ayurvedisk inriktning som innehåller yogans alla områden.

Utbildningens upplägg
Grundutbildning går du på plats i Stockholm, Göteborg eller Sundsvall och Påbyggnadsutbildningen med resterande temasteg ses vi via livesändning/zoom.

Efter utbildningen
Efter avslutad 200-timmarsutbildning erhåller du ett certifieringsdiplom och är fullt redo att undervisa yogaklasser. Självklart är det du själv som bestämmer inom vilka ramar beroende på vilken erfarenhet och kunskap du har innan samt vilken intention du har med dig in i utbildningen.

Utbildningens sista steg “Yoga som yrke” är också riktad till dig som funderar på att bli yogalärare och vill stärka dig själv som individ och hitta din egen väg att undervisa.

En yogalärarutbildning med AnneSophie Sjöblom och Pernilla Cristvall

Påbörja din resa mot att bli yogalärare, hand i hand med din egna personliga utveckling.

BOKA INFOMÖTE ONLINE

Yinyogalärarutbildningens innehåll

40 TIMMAR
YINYOGA GRUNDUTBILDNING

Baskunskaper i yinyoga
Grundlig genomgång av alla yinyogapositioner med och utan stöd/props

160 TIMMAR
YINYOGA PÅBYGGNADSUTBILDNING
13 LIVESÄNDA STEG MED FÖRDJUPNING I FÖLJANDE TEMAN:

Ayurveda & Yinyoga
Grundläggande kunskaper i det indiska hälsosystemet ayurveda

Anatomi & Yinyoga
Grundläggande kunskaper i yinyogans anatomi

Chakra & Yinyoga
Vår kropps energisystem enligt yogafilosofin

Pranayama/Meditation & Yinyoga
Balanserande pranayama som stillar sinnet och leder oss lättare in i meditation

Yogafilosofi & Yinyoga
En fin kombination mellan vår fysiska yogapraktik och utforskande av vårt sinne

Yoga som yrke & Yinyoga
Konsten att leda sig själv och andra


"Yinyoga is the art of letting go"

Datum, anmälan och pris

Vi startar Yinyogalärarutbildning 200 timmar i januari och augusti varje år. 

Pris: 24.900 kr inklusive moms

★ Just nu får du ett onlineyogakort under utbildningstiden ★

BETALA ANMÄLNINGSAVGIFT 2.500 KR START AUG 2021BETALA SLUTAVGIFT 22.400 KR START AUG 2021

Yinyoga Lärarutbildning
Start augusti 2021

Grundutbildning
Välj om du vill gå grundutbildningen i Stockholm eller Göteborg
Torsdag-söndag 8.30-16.30

Stockholm • 12–15/8
Göteborg • 19-22/8
Sundsvall • 19-22/8

Påbyggnadsutbildning
Följande temasteg livesänds onsdagar kl 17.30-20.30

Ayurveda • 1/9 och 15/9 2021
Anatomi • 13/10 och 27/10 2021
Chakra • 24/11 och 8/12 2021
Reflektion/återkoppling • 19/1 2022
Pranayama & Meditation • 2/2 och 16/2 2022
Yogafilosofi • 9/3 och 23/3 2022
Yoga som Yrke • 13/4 och 27/4 2022


Bokning & betalning

•  När du betalat in anmälningsavgiften på 2.500 kr är du anmäld och bokad på utbildningen.
Resterande del ska vara betald senast 2 veckor innan utbildningsstart.
•  Vill du delbetala Påbyggnadsutbildningen? Mejla till tt@yogadevi.se. Du kan välja att betala i 2 eller 4 delbetalningar.
•  Det tillkommer en kostnad för ayurvedisk hälsorådgivning ca 600-900 kr som du själv bokar enligt instruktioner från oss i början av utbildningen.
Praktisk information kommer 14 dagar innan utbildningsstart.
•  Se våra boknings- och betalningsvillkor.


PÅGÅENDE UTBILDNING

Grundutbildningen i Stockholm, Göteborg eller Sundsvall
Torsdag-söndag 8.30-16.30
28–31/1 :: STOCKHOLM SAMT LIVESÄND
11-14/2 :: GÖTEBORG
25-28/3 :: GÖTEBORG

Följande temasteg livesänds måndagar kl 17.30-20.30
Ayurveda • 22/2 och 8/3 2021
Anatomi • 29/3 och 12/4 2021
Chakra • 3/5 och 17/5 2021
Pranayama & Meditation • 7/6 och 21/6 2021
Reflektion/återkoppling • 5/7 2021
Yogafilosofi • 16/8 och 30/8 2021
Yoga som Yrke • 20/9 och 4/10 2021

Utbildningens upplägg och kursmaterial

Praktik­:

 • Ledda yinyogaklasser med olika teman (anatomi, chakran, pranayama, ayurvedans doshor, yogafilosofi)
 • Pranayama

Teknik/teori:

 • Grundlig genomgång av alla yinyogapositioner med och utan stöd/props
 • Pranayama – andningsövningar anpassat till doshorna
 • Ayurveda som livsstil, ayurvedans grundfilosofi
 • Yogans energisystem; chakran, vayus, nadis/shrotas, koshas
 • Yogafilosofi – yogans historia och delar av Patanjali Yoga Sutras
 • Anatomi utifrån skelett, leder och ayurvediskt synsätt. Grundläggande kunskaper om fascia, nervsystemet och vagusnervens betydelse
 • Yoga som yrke – hitta sin egen väg att undervisa

Kursmaterial och upplägg

 • Vi ses 4 dagar i Stockholm, Göteborg eller Sundsvall för Yinyoga Grundutbildning.
 • 13 livesända utbildningstillfällen där vi ses via Zoom en vardagskväll med föreläsning inom respektive tema.
 • Tillgång till 15 st förinspelade temaklasser i Yinyoga för respektive tema som du själv kan göra och kika på hur många gånger du vill under utbildningens gång.
 • Alla föreläsningskvällar spelas in och du kan titta på dessa när du vill under utbildningstiden.
 • Föreläsningar med gästlärare som är experter inom sina områden.
 • Kursmaterial i pdf-form för nerladdning via vår hemsida
 • Passupplägg, ca 3-5 st för varje tema
 • Diplom för 200 timmar Yinyogalärarutbildning

Tillkommer:

 • Du bokar själv en ayurvedisk hälsokonsultation för att få egen erfarenhet av vad det innebär att följa ayurvediska råd.

Hemuppgifter:

 • Litteratur och egenstudier
 • Egen praktik

Sagt från tidigare elever

“Älskar yin och ville fördjupa mig inom just yinyoga och kombinationen med ayurveda lät super lockande och var helt fantastisk.”,  

“De olika stegen/fördjupningarna gjorde det enklare att djupdyka i yinyoga och se hur man kan bygga upp klasser med olika teman som bas. Har fått en djupare förståelse för anatomi, filosofi och ayurveda och sättet att bygga upp klasser.”

”Yinyoga utbildningarna har gett mig en djupare förståelse om de fysiska men även de psykiska styrkor och svagheter som finns hos oss. Att alla element påverkar vare sig vi vill eller inte. Yinyoga är så mycket mer än bara sittandes och liggandes positioner. Det är ett sätt att leva och förhålla sig mot sig själv och mot sig själv och mot andra. Jag har nu verktyg så jag kan visa vägen för dem som vill men även för mig själv.”

Vad är skillnaden att gå hela utbildningen jämfört med fristående steg?

Om du inte har en tidigare utbildning inom yoga rekommenderar vi hela utbildningen då du får ta del av yogans alla områden som filosofi, anatomi, ayurveda, pranayama och meditation.

I dagsläget finns många korta yinyogautbildningar och ses mer som fortutbildning för redan etablerade yogalärare. Anledningen till det är att yinyoga som yogaform i sig själv är ganska okomplicerad att utöva och också relativt enkel att lära ut – om man bara utgår ifrån de olika yogapositionerna. Men för att kalla sig yogalärare krävs det lite mer erfarenhet och kunskap inom yogans värld som helhet med områden som anatomi, fysiologi, filosofi och energisystem. Vi har därför valt att skapa en komplett 200-timmars yogalärarutbildning som innehåller en djupdykning i yogans alla områden, och inte bara asanas eller lite av varje ämne på några dagar.

Missar du ett steg har du möjlighet att kika på liveinspelningen vid ett annat tillfälle. Mejla oss för mer information. Vill du hellre gå enstaka temasteg kan du välja vilka fördjupningar som intresserar just dig.

För dig som gått utbildningar hos oss tidigare går det bra att ta de temasteg du saknar för att göra klart din 200-timmars yinyogautbildning.

PERNILLA CRISTVALL OCH ANNESOPHIE SJÖBLOM

YogaDevis Yinyogautbildning med AnneSophie Sjöblom och Pernilla Cristvall

AnneSophie och Pernilla äger och driver YogaDevi och startade tillsammans alla YogaDevis utbildningar. De har lång erfarenhet av yinyoga och undervisar i de flesta steg på Yinyogautbildningen förutom Yinyoga Grund.

YogaDevi startar hösten 2021 sin 14:e 200-timmars Lärarutbildning i Yinyoga.

MARITA BERG GUSTAFSSON

Marita har gått YogaDevis lärarutbildning i  Ashtangayoga, Yinyoga och Restorativeyoga och undervisar idag på Grundutbildningen i Yinyoga tillsammans med Inga-Lill Erlandsson.

Gästföreläsare på Yinyoga Påbyggnadsutbildning är:

Johan Ljungsberg, Skandinaviska Ayurvedaakademien – Ayurveda
Govind Radhakrishnan, Shantihyoga – Yogafilsosfi
Rebecca Carlowitz, Naprapat – Yinyoga & Anatomi

Vad är Yinyoga?

Yinyoga är en passiv form av yoga där vi sitter och ligger i olika positioner under en längre tid, vanligtvis 3-5 minuter. Vi låter musklerna slappna av med hjälp av kroppens egen tyngd. Ställen i våra kroppar vi sällan kommer åt börjar öppnas. Vi kommer på djupet åt bindväv, fascia, skelett och kroppen renas från slaggprodukter.

Flödet av qi och prana kommer igång
Dessutom öppnar vi upp flödet av qi och prana i kroppens olika meridianer och nadis Effekten är liknande den vi får av en akuppressursession. Cirkulationen kommer igång och vi blir mjukare. Många av positionerna känns igen från bland annat hathayogan men utövas ur en annan utgångspunkt.

Närvaro
Eftersom vi sitter eller ligger länge i varje position är det samtidigt en stund för oss att komma i kontakt med vår kropp, lyssna till vår andning och vara närvarande i det som sker just nu. För en stund kan vi glömma det förflutna och framtiden och upptäcka nuet. Vi vänder vår uppmärksamhet inåt och tränar sinnet lika mycket som kroppen.

Återhämtande form av yoga som gör kroppen mjuk och smidig
Yinyogan är en återhämtande och enkel form av yoga. Sammanlagt finns runt 20-30 olika positioner. Den är en ett bra komplement till mer dynamisk träning där vi aktivererar våra muskler och ständigt är i rörelse, så kallad yangaktivitet. Våra liv idag innefattar ofta så mycket yang. Yinyogan är ett bra sätt att hitta mer balans, en stund för återhämtning och samtidigt bli smidigare.

Det ingen skillnad om man är nybörjare eller har yogat länge. Yinyogan passar alla.

Fördelar med Yinyoga

• Reglerar qi/prana, livsenergi, i kroppen
• Lugnande och balanserande för nervsystemet
• Ökar smidigheten i kroppen
• Smörjer och tränar leder, ligament och bindväv
• Bra komplement till annan dynamisk träning
• Ger djup avslappning
• Håller oss flexibla genom att träna leder som stelnar ju äldre vi blir
• Stärker skelettet
• Tränar närvaro i nuet, mindfulness
• Ger oss kontakt med andetaget
• Passar även eller speciellt stela och äldre
• Kräver inga ombyten eller dusch

Dikter

Här har vi samlat dikter både på svenska och engelska som passar fint under ett yinyogapass.

DIKTER

Vill du anordna en Grundutbildning hos dig?

Vi kommer gärna och håller en Yinyoga Grundutbildning i din stad. Ordnar du 10 elever så får du din plats gratis.

Kontakta oss