FÖRDJUPNING :: ONLINE LIVESÄNDNING VIA ZOOM

Yoga som yrke Online

Konsten att leda sig själv och andra, 20 timmar

Temasteget  ”yoga som yrke” vänder sig till dig som är eller funderar på att bli yogalärare och vill komplettera med en kurs för att stärka dig själv som individ och i din ledarroll.

Kanske du vill dela med dig av dina insikter och upplevelser av yoga men inte riktigt känner dig säker i din ledarroll att leda eller guida andra?

Under detta temasteg går vi igenom lärarrollen (ansvar och förväntan) och möjligheten att se sig själv som ett personligt varumärke.

Vi övar också på att möta oss själva och omvärlden med ett coachande förhållningssätt för att låta våra elever få egna insikter och därmed växa och utvecklas i sin egen takt. Att våga tro på varje individs egna resurser och möjligheter.

Vi tittar också lite djupare på sin egen roll som ledare. Varför eller syftet till att vi vill undervisa yoga? Vad vi vill förmedla och för vem samt anledningen till varför vi kan ha nytta av att se oss själva som ett personligt varumärke.

Detta temasteg är en del av hela yinyogalärarautbildningen (200 tim) men går också att välja som enstaka kurs.

Boka & betala

ONLINE :: LIVESÄND VIA ZOOM

Datum: 13/4 och 27/4 2022
Tid: 17.30-20.20
Lärare: Pernilla Cristvall
Pris: 3.200 kr inkl moms. Se våra boknings- och betalningsvillkor.

INGÅR:

  •  Förinspelade temayinyogapass
  •  Kursmaterial, dokumentation
BOKA & BETALA

ONLINE :: LIVESÄND VIA ZOOM

Datum: 5/4, 12/4 och 19/4 2023
Tid: 18.00-20.00
Lärare: Pernilla Cristvall
Pris: 3.200 kr inkl moms. Se våra boknings- och betalningsvillkor.

INGÅR:

  •  Förinspelade temayinyogapass
  •  Kursmaterial, dokumentation
BOKA & BETALA

Kursinnehåll yinyoga & yoga som yrke fördjupning

Fördjupningen är en del av hela yinyogautbildningen (200 tim), men går också att välja som enstaka kurs. Efter avslutad utbildning och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom för utbildningen.

Under detta temasteg går vi igenom lärarrollen (ansvar och förväntan) och möjligheten att se sig själv som personligt varumärke. Vi övar på det coachande förhållningssättet, tittar på våra styrkor och anledningen till att vi vill förmedla yogans budskap vidare.