FÖRDJUPNING FÖR DIG SOM GÅTT EN YINYOGA GRUNDUTBILDNING :: ONLINE LIVESÄNDNING VIA ZOOM

Yinyoga & Yogafilosofi Online, 20 H

En fin kombination mellan vår fysiska yogapraktik och utforskande av vårt sinne, 20 timmar

Meditationen är de sista stegen i den 8-faldiga vägen. Meditation hjälper dig att hitta tillbaka in till dig själv och det fridfulla i att landa i ditt eget hjärta, din egen själs varande. Under helgen mediterar vi tillsammans och du får en förståelse för hur det så fint passar in i ett yinyogapass. Hela passet är egentligen en stud av meditation, från börjat till slut.

Du får en djupare kunskap om yogans filosofi, dess källor och visdom. Vi kikar bland annat in i Patanjalis Yoga Sutra som härstammar från vedaskrifterna och är en bok med 196 aforismer som handlar om yogan både praktiskt men även filosofiskt. Hur vi förhåller oss till vårt sinne och det vi upplever.

Kursen ger dig förutom personlig utveckling, kunskaper om och en större förståelse av yogans rötter. Vi kommer att beröra alla de spännande delar som finns i yogan utöver asanas, de fysiska positioner vi gör. Genom ökad förståelse av yogans filosofi kan vi bättre förstå oss själva och därifrån skapa de bästa förutsättningarna för ett fridfullare liv, eller ett liv så som vi önskar.

Vi går bland annat igenom yogans rötter från de mångtusenåriga vedaskrifterna. Vi kommer att beröra purusha (medvetande) och praktriti (materia), yogans syn på våra olika kroppslager (5 olika koshas) och delar av Patanjali yoga sutra, som till exempel den åttafaldiga vägen med yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och meditation.

Yamas är en form av etiskt förhållningssätt som hjälper oss hantera relationer utanför oss själva. Att leva våra liv i fred och sanning med oss själva – både i den yttre och den inre världen. Niyamas handlar om ett förhållningssätt till oss själva. Vi ägnar stor möda och tid på våra relationer med vår partner, våra vänner, föräldrar, barn, kollegor och så vidare. Försöker lära känna och förstå oss på andra. Den vi också har att lära känna är oss själva.

Alla våra tankar hindrar oss från att uppleva och vara medveten andetag för andetag. Istället vill vi fly från nuet. Vi tror att den obekväma nuet kan bli lite mer bekvämt. Eller så kan det vara tankarna som flyr nuet genom att konstant längta efter något bättre, som den där goda latten jag ska dricka när passet är slut. Det finns fem olika hinder enligt Patanjali och de kallas kleshas. Vi går grundligt igenom dessa och de 5 hindren passar väl in i vår yogapraktik på mattan och i vardagslivet.


TRE KVÄLLAR VARVADE MED TEORI OCH PRAKTIK SAMT 2 FÖRINSPELADE YINYOGAPASS:

:: YOGAFILOSOFI & YINYOGA
Kunskaperna från yogafilosofin går fint att väva in i yinyogapassen. Du kommer även få en större förståelse för livet och yogans djupare mening. Hur vi förhåller oss till oss själva och livet, våra tankar och känslor. Vem är jag egentligen? Yogafilosofin är en viktig och fin grund att ha med sig både som yogalärare och för egen del först och främst.

:: Passupplägg
I YogaDevis kompendie ingår förslag på yinyogapass med yogafilosofiskt tema. Du får även lära dig hur du själv bygger upp pass och vad du bör tänka på. De två Yinyogapassen med är förinspelade och dessa har du tillgång till under en månad efter du avslutat sista kurstillfället.

:: Ingår i utbildningen

  • Kursmaterial i form av ett kompendium som du själv laddar ner i pdf
  • Bildspel som presenteras som du själv laddar ner som pdf i efterhand
  • Passupplägg med yogafilosofitema
  • Förinspelade temayinyogapass
  • Diplom efter inlämnade hemuppgifter

Boka & betala

ONLINE :: LIVESÄND VIA ZOOM
Datum: 6/3, 13/3 och 20/3 2024
Tid: 18.00–20.00
Lärare: AnneSophie Sjöblom
Pris: 3.600 kr inkl. moms.

BOKA & BETALA

ONLINE :: LIVESÄND VIA ZOOM
Datum: 5/3, 12/3, 19/3 2025
Tid: 18.00–20.00
Lärare: AnneSophie Sjöblom
Pris: 3.600 kr inkl. moms.

BOKA & BETALA

Se våra boknings- och betalningsvillkor.

Praktisk information får du via mejl 14 dagar innan utbildningsstart.

Kompendium med dokumentation och färdiga yinyogaklasser

I utbildningen ingår ett kompendium med kursmaterial, dokumentation, passupplägg med yogafilosofiteman samt förinspelade temayinyogapass.

Hemuppgifter och diplom 20 timmar

Vi vill att du gör hemuppgifter som tar ca 6-8 timmar. Du får ett fint diplom för ”Yinyoga & Yogafilosofi” efter genomförd utbildning mejlad till dig.

Vill du utbilda eller fördjupa dig inom yoga?

Oavsett om du redan är yogalärare och undervisar eller har en längtan att guida andra inom yoga eller fördjupa din egen praktik och kunskap om yoga så vill vi ge dig en djupare inblick i yogans alla delar. Den här delen är tillägnad yinyogans anatomi. Fördelen för dig som vill fördjupa din egna praktik och teori om yogan kan nu göra det in den ordning och takt du önskar genom att skräddarsy din egen fördjupning från ett till flera steg.

Yogafilosofifördjupningen är en del av hela yinyogalärarautbildningen (200 tim), men går också att välja som enstaka kurs.