Personlig utveckling

Mitt autentiska jag är en kurs i personlig utveckling i shamansk anda för dig som är beredd att göra en djupare personlig resa för att öka medvetenheten om dig själv och utforska det som står i vägen för att du ska stå i din fulla kraft och ta din personliga och spirituella utveckling till nästa nivå.

MITT AUTENTISKA JAG

AYNIGÅRDEN
TVÅ HELGER :: 50 TIMMAR

LÄS MER