YogaDevi’s Yinyogautbildningar online

Vi har olika långa yinyogautbildningar beroende på om du vill fördjupa din egen förståelse för yoga, utvecklas personligt och/eller önskar guida andra inom yinyoga.

YogaDevis 200-timmars Yinyogalärarutbildning online är kvalitetssäkrade av KRY Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.  KRY-certifieringen innebär att du är försäkrad under utbildningen och kan vid godkänd utbildning bli kvalitetssäkrad medlem i förbundet.

Varmt välkommen att delta på ett infomöte, kontakta oss på tt@yogadevi.se eller slå en signal till AnneSophie Sjöblom på 070-537 26 12 så berättar vi mer om våra yinyogautbildningar online.

BOKA INFOMÖTE

Yinyoga lärarutbildning med ayurvedisk inriktning 200 tim ONLINE

ViIl du få kunskap om hur du unikt fungerar och vad som passar dig för du ska hitta balans i livet, en hållbar livsstil och göra mer medvetna val? Som bonus kanske du sedan vill fortsätta guida andra i yinyogans fantastiska värld.

Yinyogalärarutbildningen på 200 tim online är en komplett utbildning med ayurvedisk inriktning som innehåller yogans alla områden. Du kan välja att gå Grundutbildningen på plats i Stockholm eller vara med online. Resterande delar håller vi livesända online kvällstid samt 15 förinspelade yinyogapass som ingår i utbildningen.

Vi har tagit fram den här utbildningen då vi själva saknade en utbildning med alla yogans delar. För att få den kunskapen och erfarenheten vi själva gått längre utbildningar i varje tema. Det känns som en ynnest att få möjlighet att dela med oss av det vi själva önskat få på en Yinyogautbildning. Vi har utbildat i Yinyoga sedan 2014 och var en av de första i Sverige att hålla Yinyogautbildningar. Sedan dess har vi sett att intresset för egenfördjupning och att börja leda andra bara ökat.

Yinyoga lärarutbildning med ayurvedisk inriktning 200 tim ONLINE

YOGALÄRARE: AnneSophie Sjöblom & Pernilla Cristvall
PRIS: 27.700 KR
START AUGUSTI 2023

LÄS MER OM YINYOGAUTBILDNINGEN

Yinyoga Påbyggnadsutbildning eller enstaka steg

Efter du gått en Yinyoga Grundutbildning är du välkommen att gå våra temasteg Online som innehåller; Yinyoga & Ayurveda, Yinyoga & Anatomi, Yinyoga & Chakra, Yinyoga & Pranayama, Yinyoga & Meditation och Yogafilosofii och Yinyoga & Yoga som yrke som livesänds vardagskvällar via zoom.

Temastegen ingår i Yinyoga lärarutbildning 200 timmar online och kan antingen tas som enstaka steg (du får diplom vid varje avslutat steg samt inlämnande av hemuppgift) eller som en helhet där du bokar alla steg, en Påbyggnadsutbildning. Då får du ett diplom på 200 timmar Yinyogalärarutbildning efter inlämnade hemuppgifter.

Efter du gått en Yinyoga Grundutbildning är du välkommen att gå våra temasteg Online som innehåller; Yinyoga & Ayurveda, Yinyoga & Anatomi, Yinyoga & Chakra, Yinyoga & Pranayama, Yinyoga & Meditation och Yogafilosofii och Yinyoga & Yoga som yrke som livesänds vardagskvällar via zoom. Temastegen ingår i Yinyoga lärarutbildning 200 timmar online.

YINYOGA & AYURVEDA
ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & ANATOMI
ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & CHAKRA
ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & PRANAYAMA
ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & MEDITATION OCH YOGAFILOSOFI :: ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & YOGA SOM YRKE
ONLINE

LÄS MER