Yinyoga dikter

Dikter eller poem är ett fint komplement till en yinyoga- eller restorativeklass. Ibland berör det på djupet och ibland får det oss att slappna av lite extra. Här har vi samlat dikter både på svenska och engelska. Har du någon dikt du ofta läser tar vi gärna emot tips på hej@yogadevi.se.

Dikter på svenska

Inbjudan till ett möte
Oriah Mountain Dreamer

”Jag bryr mig inte om hur du tjänar ditt uppehälle. Jag vill veta vad du längtar efter och om du vågar drömma om att nå din längtans mål.

Jag bryr mig inte om hur gammal du är. Jag vill veta om du vågar göra dig löjlig för kärleks skull, för dina drömmar, för att känna att du lever.

Jag bryr mig inte om vilka planeter som står i konjunktion med din måne. Jag vill veta om du har nått djupet i din sorg, om du har låtit dig öppnas av livets svek eller blivit knuten och sluten av rädsla för mer smärta.

Jag vill veta om du kan sitta hos smärtan, min eller din, utan att försöka dölja den eller förminska den eller bota den.

Jag vill veta om du kan vara i glädjen, min eller din, om du kan dansa ohämmat och låta extasen fylla dig ut i tå- eller fingerspetsarna utan förmana oss att ta det varligt, att vara realistiska, att minnas våra mänskliga begränsningar.

Jag bryr mig inte om ifall den historia du berättar för mig är sann. Jag vill veta om du kan göra någon annan besviken för att vara sann mot dig själv; om du kan bära att bli anklagad för svek och inte svika dig själv; om du kan vara trolös och därför tillförlitlig.

Jag vill veta om du kan se skönhet även när den inte är vacker, varje dag och om du kan ösa ditt liv ut dess närvaro.

Jag vill veta om du kan leva med misslyckande, ditt eller mitt, och ändå stå vid stranden av sjön och ropa ”Ja!” till den silvriga fullmånen.

Jag bryr mig inte om var du bor eller hur mycket pengar du har. Jag vill veta om du kan stiga upp efter en natt av sorg och förtvivlan, trött och sliten in i märgen och göra det som behöver göras för barnen.

Jag bryr mig inte om vem du känner och hur det kommer sig att du är här.

Jag vill veta om du tänker stå med mig i eldens mitt och inte vika undan.

Jag bryr mig inte om var eller vad eller med vem du har studerat. Jag vill veta vad som håller dig uppe, inifrån, när allt annat brister.

Jag vill veta om du kan vara ensam med dig själv och om du verkligen trivs med ditt sällskap i de tomma stunderna.”


Romerska bågar
Tomas Tranströmer

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.

Valv gapande bakom valv och ingen överblick.

Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen:

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.


Stenarna
Tomas Tranströmer

Stenarna som vi kastat hör jag
falla, glasklara genom åren. I dalen
flyger ögonblickets förvirrade
handlingar skränande från
trädtopp till trädtopp, tystnar
i tunnare luft än nuets, glider
som svalor från bergstopp
till bergstopp tills de
nått de yttersta platåerna
utmed gränsen för varat. Där faller
alla våra gärningar
glasklara
mot ingen botten
utom oss själva.


Catharina Liebenholtz
Diktsamlingen “Så nära”

Egentligen skulle det första andetaget ta mig till kärleken.
Så var det kanske tänkt.
Men när rädslan att inte nå fram byggde en mur kring mitt hjärta
hur skulle då kärleken kunna stråla?
Jag bad dig Gud, om hjälp att riva muren. Otåligt.
Då bad du mig om det svåraste av allt:
Att älska mig själv.
När jag ett enda litet ögonblick vågar det,
rasar tunga stenblock,
och jag kan åter skymta kärleken i allt.


Catharina Liebenholtz
Diktsamlingen “Så nära”

Så skapade jag en mur omkring mig.
I tron att jag innan för den
skulle vara fri.
Men vad hände?
Min kropp förstärkte muren
med pansar.
Min själ skrek i plåga inför så många
stimuli som dånade genom sinnena.
Och muren förstärkte.
Min ande förundrades och väntade:
Väntade på ögonblicket
som utplånar illustioner.
Illusioner om murar.


Rumi
Värdshuset

Att vara människa är att vara värdshusvärd varje morgon en ny gäst.
En glädje, en sorg, en elakhet
eller en plötslig insikt kan dyka upp som en oväntad gäst.
Hälsa dem alla välkomna!
Även när det är ett gäng bekymmer, som våldsamt drar genom huset
och tömmer det på alla möbler; behandla ändå varje gäst med respekt. Han eller
hon kan bana väg för
en oväntad ny fröjd.
Den svarta tanken, skammen, illviljan möt dem alla vid porten med ett skratt och
bjud in dem.
Var tacksam för vemhelst som kommer eftersom var och en av dem har skickats ut
som en vägvisare från bortom.


Elizabeth Lesser
Fenixprocessen

Jag hoppas innerligt att du lyssnar till rösten som ledsagar trumman även när
du är trött. När det känns som om du ska bryta ihop, hoppas jag att du låter dig
brytas upp i stället. Måtte alla dina livserfarenheter vara dörren som öppnar ditt
hjärta, ökar din insikt och för dig ut i frihet.
Om du är trött och sliten,
må passion och målvetenhet väcka dig
Om du är kritisk och bitter,
må hopp och humor förljuva ditt sinne.
Om du är rädd,
må du få nytt mod av en insikt som är mycket större och klokare än din rädsla.
Om du är ensam,
må du möta kärlek och vänskap.
Om du gått vilse,
må det gå upp för dig att vi allihop har tappat bort oss och att vi trots det lotsas åt
rätt håll av konstiga änglar och sovande jättar, av våra bättre och vänligare jag, av
den vibrerande rösten som ljuder ur trumman.
Må du följa den rösten, för detta är vägen – hjältens resa, livet som är värt att leva,
anledningen till att vi finns här.


Brev till en ung poet
Rainer Maria Rilke

Jag vill be dig att ha tålamod
med allting som är ouppklarat i ditt hjärta
och lära dig att älska frågorna i sig själva
likt låsta rum eller likt böcker
som är skrivna på ett främmande språk
sök inte de svar som ändå inte kan ges dig
därför att du inte är färdig att leva dem
För själva meningen är ju
att leva allting


Själens boning
Gary Zukav

Varje mänsklig själ har både vägledare och lärare. En vägledare är inte en lärare. Vägledare kan sägas vara experter på vissa områden och kallas in för konsultation. Om du till exempel skriver en bok, skapar ett projekt eller organiserar en händelse, har du tillgång till en vägledare med den värme, kreativitet och insikt du vill tillföra i ditt arbete.

Lärare arbetar så att säga på ett mer personligt plan, även om de är opersonliga energier som vi personifierar och känner ett personligt förhållande till. En okroppslig lärare för dig ständigt närmare själen. Den riktar din uppmärksamhet mot den vertikala vägen och mot skillnaden mellan den vertikala och den horisontella vägen.

Den vertikala vägen är den insiktsfulla vägen. Den är medvetandets och de medvetna valens väg. Den person som väljer att främja sin andliga tillväxt, att odla medvetenheten om det högre jaget, befinner sig på den vertikala vägen. Den vertikala vägen är klarhetens väg.

Potentialen för skapelse av klarhet och upplevelse av samverkan med din okroppsliga lärare är densamma.

Den horisontella vägen är den väg som tillfredsställer din personlighet. En affärsman som till exempel ägnar sitt liv åt att samla på sig pengar befinner sig på den horisontella vägen. Oavsett hur olika hans eller hennes satsningar kan vara, är de i grunden identiska. Om de skapar pengar tillfredsställer de personligheten och om de förstör pengar oroar de personligheten, men de tjänar inte det högre jaget. De tjänar inte personlighetens andliga tillväxt.


Nelson Madelas tal
Nelson Mandela, översättning Marianne Wilhelmsson

Det vi fruktar mest
är inte att vara otillräckliga.
Vår djupaste rädsla
är att vi har omätliga krafter.

Det är vårt ljus, inte vårt mörker
som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss:
Skulle jag vara lysande, fantastisk,
begåvad och förbluffande?
Egentligen – hur kan vi undgå att vara det?

Du är ett barn av Gud.
Världen är inte hjälpt av din småbarnslek.
Det ligger inget stort i att krympa
så att andra människor i din närhet
skulle slippa känna sig osäkra.

Vi föddes för att förverkliga
Guds härlighet inom oss.
Den finns inte bara i några av oss:
Den finns i alla.

Och när vi låter vårt eget ljus skina
ger vi omedvetet andra tillåtelse
att göra detsamma.

När vi har gjort oss fria från vår egen rädsla,
gör vår närvaro andra automatiskt fria.


Ur “Vi är redan framme”
Thich Nhat Hanh

Vårt sanna hem är detta ögonblick. Att leva i detta ögonblick är ett mirakel.
Det är inte att gå på vatten som är det stora miraklet.
Miraklet är att gå på den gröna jorden just i detta ögonblick,
att glädjas åt friden som finnns omkring oss just nu.
*Frid finns runt omkring oss – i världen och i naturen –
och inom oss – i vår kropp och vår själ.
När vi lär sos att förnimma denna frid,
kommer vi att helas och omvandlas.
Det är inte en fråga om tro utan om övning.


Vi är alla blommor
Thich Nhat Hanh, Ur “Vi är redan framme”

Jag andas in, jag vet att jag andas in.
Jag andas ut, jag vet att jag andas ut.
In. Ut.
Jag andas in, jag är en blomma.
Jag andas ut, jag är full av liv.
Blomma.
Liv.
Jag andas in, jag är ett berg.
Jag andas ut, jag är stabil.
Berg. Stabil.
Jag andas in, jag är ett stilla vatten.
Jag andas ut, jag speglar tingen som de är.
Vatten. Spegel.
Jag andas in, jag är rymd.
Jag andas ut, jag är fri.
Rymd. Fri.


Såsom på himlen…
Ulrika Borén

Hon lyser som en stjärna på himlen
har en stjärnglans som är få förunnat
Hon lyser på alla,
med det starkaste sken
Ingjuter hopp i dem som inte har något
Låter alla i hennes väg,
få ta del av,
de strålar som ger mod och tröst
Med sin stjärnas aura ger hon ömhet och glädje
och med sin kraft ger hon kärlek, till de som behöver

Men en stjärna på himlen,
pratar man aldrig om
Man talar inte om för andra hur bra den är
eller för vems skull den lyser
Man öser inte beröm över den,
skapar inte några förväntningar på
att den alltid ska lysa

Den bara finns där,
den starkt lysande stjärnan
Som inte undgår någon
Hon vet det
och det är så hon vill ha det
Hon vill lysa starkt,
i det tysta
Hon ger,
men tar inget


Själens spegel
Ulrika Borén

Hon letar
söker efter svar
Tankar hon har
stämmer inte överens,
men känslan som bor i henne.
Tankarna studsar mellan hjärnan och hjärtat
De flesta fastnar i hjärnan
Hon letar
Letar efter verktyg för
hur fler tankar
ska kunna fastna i hjärtat
Hon vet,
att om fler tankar fastnar i hjärtat,
når de själen
Hon behöver få känna trygghet och lugn i sin själ
Behöver få känna att känslan i själen,
vägleder tanken,
via hjärtat
till hjärnan
Hon letar
Har gott hopp om att finna det hon söker
Är modig nog att fortsätta leta


Tusental
ur boken “Möt Budhha” av Kärsti Stiege.
Verserna ur Dhammapada

Bättre ett enda meningsfullt ord
som ger sinnesro,
än tusen ord utan mening.

Bättre en enda vers
som ger sinnesro,
än tusen verser utan mening.

Bättre att besegra sig själv,
än att vinna
över tusen gånger tusen man i strid.

Man kan leva hundra år
utan insikt och utan självkontroll.
Bättre att leva en enda dag
i insikt och meditation.


Körsbärsblomman
Kenko, japansk 1300-tals präst

”Bör vi betrakta körsbärsblommen enbart när de har slagit ut, månen bara när den inte är skymd av moln? Att längta efter månen medan man ser på regnet, att dra ner jalusierna när våren nästan är förbi – det rör en mycket djupare… I allt är det början och slutet som är intressanta. Handlar kärlek mellan män och kvinnor bra om de ögonblick då de befinner sig i varandras armar? Mannen som sörjer en kärlekshistoria som tagit slut innan den mognat, som ångrar tomma löften, som tillbringar långa höstaftnar ensam, som låter sina tankar vandra fjärran, som längtar efter det förflutnas förfallna hus vet verkligen vad kärlek är. Månen just före gryningen när vi länge väntat på den griper oss djupare än fullmånen som lyser molnfri över tusen mil…”


Hem
Sofia Sivertsdotter

Den innersta längtan är en längtan hem. Inte längre bort, inte högre eller bättre, utan hem. Här simmar fiskarna fritt, här är tiden oviktig, här slätas ansiktet ut och här är friheten lika naturlig som andetagen.

Här finns självkärleken, medmänskligheten och alla nyanser av lycka och frid. Här finns tid att sitta ned och insupa havet, ängarna och svaren. Här finns utrymme att lyssna till meningar som vill avslutas.

Hemma finns tid att göra upp med det gamla, för det nyas skull. Kraft att öppna upp flöden som vill simma. Skärpa, att täppa till hål som läcker liv och visdom att uppskatta att hemma är där hjärtat är.

Dikter på engelska

I’ll meet you there
Rumi

”Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing,
there is a field. I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass,
the world is too full to talk about.
Ideas, language, even the phrase each others
doesn’t make any sense.”


Wild Geese
Mary Oliver

You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
For a hundred miles through the desert, repenting.
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.

(Tell me about your despair, yours, and I will tell you mine.
Meanwhile the world goes on.
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain
are moving across the landscapes,
over the prairies and the deep trees,
the mountains and the rivers.
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,
are heading home again.
Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese, harsh and exciting —
over and over announcing your place
in the family of things.)


The Place Where You Are Now
Hafiz

This place where you are right now
God circled on a map for you.

Wherever your eyes and arms and heart can move
Against the earth and the sky,
The Beloved has bowed there –

Our Beloved has bowed there knowing
You were coming.

The beloved has bowed there knowing You were coming…


Hafiz

The time for asking who’s right and who’s wrong
Who’s drunk and who’s sober,
Who’s closer to God and who’s further away
All that is over now.
This caravan is led instead by a great delight
That simple joy which sits with us now
That is the grace
Hafiz, you may have just poured a toast that will wash love clean of all it’s stories.


Hafiz

The Sun Never Says
Even
After
All this time
The sun never says to the earth

“You Owe Me.”

Look
What happens
With a love like that,
It lights the
Whole Sky.


Peace is every step
Thich Nhat Hanh

Peace is every step.
The shining red sun is my heart.
Each flower smiles at me.
How green, how fresh all that grows.
How cool the wind blows.
Peace is every step.
It turns the endless path to joy.


Kahlil Gibran

I have learnt silence from the talkative,
toleration from the intolerant,
and kindness from the unkind;
yet strange,
I am ungrateful to these teachers.


Upanishads

Watch your thoughts; they become words.
Watch your words; they become actions.
Watch your actions; they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; for it becomes your destiny.


Are you looking for me?
Kabir

Are you looking for me? I am in the next seat.
My shoulder is against yours.
You will not find me in stupas, not in Indian shrine
Rooms, nor in synagogues, nor in cathedrals:
Not in masses, nor kirtans, not in legs winding
Around your own neck, nor in eating nothing but vegetables.
When you really look for me, you will see me instantly—
You will find me in the tiniest house of time.
Kabir says: Student, tell me, what is God?
He is the breath inside the breath.


Flowers
Kabir

Don’t go outside your house to see flowers.
My friend, don’t bother with that excursion.
Inside your body there are flowers.
One flower has a thousand petals.
That will do for a place to sit.
Sitting there you will have a glimpse of beauty
Inside the body and out of it,
Before gardens and after gardens.


Oh Soul
Rumi

Oh soul,
you worry too much.
You have seen your own strenght.
You have seen your own beauty.
You have seen your golden wings.
Of anything less,
why do you worry?
You are in truth
the soul, of the soul, of the soul


Meta Meditation
Loving-kindness, Buddha

May I be well
May I be happy and content
May I be free from danger and suffering
May I be filled with loving-kindness

May you be well
May you be happy and content
May you be free from danger and suffering
May you be filled with loving-kindness

May all beings be well
May all beings be happy and content
May all beings be free from danger and suffering
May all beings be filled with loving-kindness


Breathing in
Thich Nhat Hanh

Breathing in I calm my body. Breathing out I smile.
Dwelling in the present moment. I know this is a wonderful moment.
Breathing in, calm. Breathing out, smile.
Present moment. Wonderful moment.

Breath of Life
Danna Faulds

I breathe in All That Is-
Awareness expanding
to take everything in,
as if my heart beats
the world into being.
From the unnamed vastness beneath the
mind, I breathe my way to wholeness and healing.
Inhalation. Exhalation.
Each Breath a “yes,”
and a letting go, a journey, and a coming home.


Being Peace
Thich Nhat Hahn

If we are peaceful.
If we are happy.
We can smile and blossom
like a flower
And everyone
In our family,
Our entire soceity
will benefit
from our Peace

Interrealtionship
Thich Nhat Hahn

You are me, and I am you.
Isn’t it obvious that we “inter-are”?
You cultivate the flower in yourself,
so that I will be beautiful.
I transform the garbage in myself,
so that you will not have to suffer.

I support you;
You support me.
I am in this world to offer you peace;
You are in this world to bring me joy.