INDIVIDUAL AYURVEDIC CONSULTATIONSWITH GOVIND RADHAKRISHNAN

4-7 November 2022 in Stockholm

An Ayurvedic Yoga Consultation with Govind focuses on you as a complete being. It is about your mental, physical and emotional condition and wellbeing – including how this relates to your familial and personal relationships. Govind’s guidance relies on ayurvedic and yogic principles that complement and strengthen each other.

Govind helps you to learn and understand more about yourself and provides you with tips and tools that you can implement immediately in your everyday life. Tools that will help you create more harmony and balance in body and mind.

An Ayurvedic Yoga Consultation takes into consideration the complete state of your mental, physical and emotional health and background. Even if the focus is on your present state, understanding and working on past traumas is part of this process. From the perspective of yoga and Ayurveda, these aspects of health, present and past, are directly correlated.

The consultation includes three elements:

  • Holistic health assessment of your body-mind constitution, family relations and life situation
  • Guidance for ayurvedic practices according to your body-mind constitution and condition
  • Guidance for asanas and spiritual practices to balance your personality and life situation

The health assessment is a deeper talk where Govind investigates your current physical, emotional and mental health. In this context questions relating to personal and familial relations may come up. Govind combines his knowledge of yoga, Ayurveda, astrology and palmistry and uses his insights to offer a personalized set of recommendations for your needs. The recommendations include

  • Guidance for asanas
  • Ayurvedic dietary and lifestyle advice
  • Guidance with yogic psychology and spiritual practices

Govind ger även en Workshop med tema ”What is happiness” 5-6/11

BOOK INDIVIDUAL SESSION WITH GOVINDBook workshop

Book Individual Session with Govind

Price: 1.500 kr, 1 hour
Where: YogaDevi, Fridhemsplan (Pontonjärgatan 36)

Saturday 5th of November
14.30-15.30 :: BOOKED
15.45-16.45 :: BOOKED
17.00.-18.00 :: BOOKED
18.15-19.15 :: BOOK
Sunday 6th of November
14.30-15.30 :: BOOKED
15.45-16.45 :: BOOKED
17.00.-18.00 :: BOOKED
18.15-19.15 :: BOOKED
Monday 7th of November
8:00 – 9:00 :: BOOK
9:15 – 10:15 :: BOOK
10.30 – 11.30 :: BOOK
12.45- 13.45 :: BOOKED
14.00-15.00 :: BOOKED
15.15- 16.15 :: BOOK
16.30- 17.30 :: BOOKED
17.45- 18.45 :: BOOKED

ONLINE SESSION
Bor du inte i Stockholm men det finns möjlighet att ta sessionen online. Du bokar isåfall en tid och mejlar yoga@yogadevi.se att du kommer att göra den online så får du instruktioner från oss.

Sagt om Govinds Individuella sessioner:

”Det gav mig en djupare förståelse kring mig själv och Govind gav fina förklaringar till min personlighet och hur jag hanterar livet vilket öppnade mitt medvetande till en djupare förståelse kring mina reaktioner och agerande i vardagliga situationer. Går nog inte en dag utan att jag i mitt inre refererar till något av det han gav mig under denna session.”

”Lyfte på sånt han omöjligen kunde veta, varsam guidning. Öppnade mina inte dörrar, jag fick bekräftelse på en inre visdom jag inte vågat lita på.”

”Att gå på en individuell session för Govind är helt fantastiskt.
Med sin ödmjukhet och nyfikenhet lyssnar han in vad jag vill ha hjälp med och vad jag behöver.
Med sin kunskap från Ayurveda och sin spirituella kontakt ger han mig råd. Inför vad just jag behöver.
Med hans varma leende lämnar han sedan över ansvaret till mig
Att göra det som känns bäst för mitt välmående.
Det är en ynnest att få ta del av det som Govind kan ge till mig och till världen.”

”Denna parsession gav oss som par en bra förståelse kring hur vi kan agera och reagera annorlunda och stötta varandra i olika situationer. Vilka olikheter vi har som lätt kan sätta käppar i hjulet i vår relation, som vi nu mycket lättare kan bemöta och förändra när de uppstår. Så fantastiskt att få denna vägledning och medveten som par.”

”Att som par gå till Govind för en individuell session har gett oss större harmoni och varit oss mycket mer hjälpsamt än tidigare parterapi vi utforskat. Bäst!!”