Infomöte Restorativeyogautbildningar

Vi har lång erfarenhet av yogautbildningar med inriktning mot stress, utmattning och mindfulness.

Kom gärna på ett infomöte eller eller delta online där vi berättar mer om alla våra Restorativeyoga utbildningar.

BOKA INFOMÖTE ONLINE :: 20/8 :: 16.45-17.30

Restorativeyoga lärarutbildning

10O TIMMAR

Grundutbildning i Restorativeyoga, 4 dagar: Grundläggande kunskaper om restorativeyoga, syftet med restorativeyoga samt en genomgång av de vanligaste positionerna och hur vi använder props till som är en viktig del i restorativeyogan.

Tre fördjupningssteg med fokus på yogans energisystem och återhämtning som löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

4 utbildningshelger:

Grundutbildning Restorativeyoga • 24–27 sept 2020

Stress & Utmattning • 21-22 nov 2020

Meditation • 20–21 feb 2021

Yoga Nidra • 20 -21 mars 2021

LÄS MER

Restorativeyoga Grundutbildning

40 TIMMAR

Grundutbildningen i Restorativeyoga är fyra heldagar, torsdag till söndag.

STOCKHOLM :: 24–27 sept 2020

LÄS MER

Restorativeyoga Fördjupningar


Klangmeditation • 12-13 sept 2020

Djup avslappning med guidning av vibrationer

LÄS MER

Stress & Utmattning • 21-22 nov 2020

Tekniker för att skapa balans på djupet i vårt hormonsystem, 20 tim

LÄS MER

Meditation • 20–21 feb 2021

Avslappnings- och meditationstekniker samt förhållningssätt till medveten närvaro, 20 tim

LÄS MER

Yoga Nidra • 20 -21 mars 2021

Meditationsteknik som utförs liggandes i savasana eller i restorativeyogapositioner.

LÄS MER