YINYOGA & AYURVEDA
ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & ANATOMI
ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & CHAKRA
ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & PRANAYAMA
ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & MEDITATION OCH YOGAFILOSOFI :: ONLINE

LÄS MER

YINYOGA & YOGA SOM YRKE
ONLINE

LÄS MER

Enstaka temasteg för dig som gått en Grundutbildning i Yinyoga

Har du gått en Grundutbildning i Yinyoga hos oss eller hos någon annan och vill bygga på med djupare kunskap och inspiration? Då är de 6 temasteg något för dig. Du kan välja att gå en eller flera. Du får diplom efter varje steg.

Vi har tagit fram den här temastegen då vi själva saknade en utbildning med alla yogans delar. För att få den kunskapen och erfarenheten vi själva gått längre utbildningar i varje tema. Det känns som en ynnest att få möjlighet att dela med oss av det vi själva önskat få på en Yinyogautbildning. Vi har utbildat i Yinyoga sedan 2014 och var en av de första i Sverige att hålla Yinyogautbildningar. Sedan dess har vi sett att intresset för egenfördjupning och att börja leda andra bara ökat.

För vem?
Den passar lika bra för dig som vill fördjupa din egen yogapraktik och utvecklas personligt eller för dig som vill guida andra. Du ska ha gått en Yinyoga Grundutbildning hos oss eller hos någon annan.

Utbildningens innehåll
Alla föreläsningskvällar spelas in och du kan titta på dessa i efterhand när du vill under utbildningstiden för att repetera eller för att anpassa undervisningen i din vardag.

Diplomering/Certifiering
Temastegen ingår i både Yinyoga lärarutbildning 200 timmar online samt Yinyoga Påbyggnadsutbildning online 160 timmar men kan även tas var och en för sig. Då får diplom efter inlämnade hemuppgifter för varje steg. Om du går alla 6 stegen får du diplom för 160 timmar. Har du gått Yinyoga Grundutbildning hos oss får ett diplom för 200 timmar Yinyogalärarutbildning.

Yinyoga lärarutbildning med ayurvedisk inriktning 200 tim ONLINE

YOGALÄRARE: AnneSophie Sjöblom & Pernilla Cristvall
PRIS: 27.700 KR
START AUGUSTI 2023

LÄS MER OM YINYOGAUTBILDNINGEN

Utbildningsdatum & pris

Vi ses via zoom onsdagkvällar 18-20:
Yinyoga & Ayurveda • 6/9, 13/9 och 20/9 2023
Yinyoga & Anatomi
• 11/10, 18/10 och 25/10 2023
Yinyoga & Chakra
• 22/11, 19/11 och 6/12 2023
Reflektion/återkoppling
• 10/1 2024
Yinyoga & Pranayama •
24/1, 31/1 och 7/2 2024
Yinyoga & Meditation/Yogafilosofi
• 6/3, 13/3 och 20/3 2024
Yinyoga & Yoga som Yrke
• 10/4, 17/4 och 24/4 2024

Pris per temasteg: 3.600 kr (inkl. moms)

Ingår i temastegen

★ Varje temafördjupning har 3 livesända föreläsningskvällar. De spelas in så du kan kika i efterhand.

★ Alla föreläsningskvällar spelas in och du kan titta på dessa när du vill under utbildningstiden.

★ Föreläsningar med gästlärare som är experter inom sina områden.

★ Kursmaterial som du själv laddar ner.

★ Förinspelade Yinyogapass med olika temainriktningar som du har tillgång till under utbildningstiden och 1 månad efter.

★ Diplomeringscertifikat efter avslutad utbildning samt inlämnande av hemuppgifter.

Temasteg med AnneSophie Sjöblom och Pernilla Cristvall som huvudlärare. Gästlärare inom respektive område är Johan Ljungsberg, Skandinaviska Ayurvedaakademin, Rebecca Carlowitz, leg naprapat, Govind Radhakrishnan.


Innehåll

Ayurvedisk inriktning :: Hitta balans och hälsa

Ayurvedan och yogan är systervetenskaper som tillsammans ger en stabil och balanserad grund att utgå från både i livet och i yogapraktiken. Du kommer under utbildningen att få grundläggande kunskaper i Ayurveda som du har nytta av både att förstå dig själv och andra bättre. Vi är alla unika individer, så även på yogamattan, det är något vi tar hänsyn till när vi undervisar så att yogan anpassas efter var och ens olikheter som kroppstyp, livssituation och andra behov. Både Ayurveda och yoga är upplevelsebaserat och du får därför rekommenderar vi att du gör en Ayurvedisk Hälsorådgivning i början av utbildningen. De råd du får lever du med under utbildningens gång och får på så vis en egen erfarenhet och upplevese av vad Ayurvedan kan bidra med för att skapa balans och få bättre hälsa.

 

Yinyogans anatomi :: Bindväv, skelettvariationer och nervsystemet

I yinyogan stannar vi i ett avslappnat läge under en längre tid. Vi aktiverar inga muskler utan istället kommer bindväven att vara i fokus. Vi tränar helt enkelt bindväven i kroppen. Den är ett nät som håller ihop hela kroppen. Från topp till tå. Den är sammanlänkad genom hela kroppen. Ju äldre vi blir desto mer torr och stram blir bindväven, vi blir stelare helt enkelt. Yinyogan hjälper oss att hålla bindväven smidig och mjuk. Vi tittar djupare in på bindväven och dess funktioner. Vi kikar på olika kroppar ur ett ayurvedisk synsätt med olika skelettvariationer och mjuk- eller stelhet i leder. När utsätts vi för kompression i skelettet och när är det stelhet det handlar om. Vi ser hur vi kan jobba med stöd och olika positioner för olika förutsättning för att få största möjliga effekt av yinyogan. Du får grundläggande kunskaper om nervsystemet och vagusnervens betydelse i yinyogan och hur vi kan hjälpa kroppen och sinnet till mer avslappning och balans.

 

Kroppens subtila energisystem :: Chakra

Vi består av mer än den fysiska kroppen som vi kan se och ta på. I varje människa finns livsenergi, prana, som ger oss liv. Prana flöder i kroppen i energikanaler som heter nadis. De ställen i kroppen där många nadis möts kallas energicenter eller chakra. Vi påverkas ständigt av livet och det tar sig uttryck i vårt energisystem. Vi har all möjlighet att medvetandegöra och även påverka vårt energisystem på olika vis och med olika metoder. Det här tittar vi djupare in i under utbildningens gång.

 

Pranayama :: Stilla sinnet

Ett sätt att påverka vårt energisystem och även vårt sinne är via andningen. Det finns många andningsövningar som hjälper oss att stilla sinnet och enklare komma till ett meditativt tillstånd. Pranayama är ett verktyg enligt den 8-faldiga vägen som hjälper till lugn och ro i sinnet och gör det enklare att hitta stillhet i meditationsutövandet.

 

Meditation & Yogafilosofi :: Vår sanna natur, vem är jag?

Vi pratar kring och utforska yogafilosofin. Rötterna som är flera tusen år gamla och som hjälper oss att förstå oss själva och vår omvärld bättre. Allt är föränderligt och allt som kan förändras är inte den du tror du att du är. Vi bygger en identitet från vi föds och en personlighet som vi sedan inte har förmåga att se bortom. Yogan handlar om att hitta hem till sig själv. Sökandet börjar att gå inåt, inte att söka utanför sig själv. Under utbildningen kikar vi även på de gamla skrifterna men även hur vi kan ta till oss all visdom idag och låta oss transformeras att gå bortom sinnet och våra tankar. Vi får en annan förståelse och förhållningssätt och därmed en djupare kontakt med vår sanna natur, intuition och vårt hjärtas längtan.

 

Yoga som yrke :: Konsten att leda sig själv och andra

Kanske du vill dela med dig av dina insikter och upplevelser av yoga men inte riktigt känner dig säker i din ledarroll att leda eller guida andra? Vi går vi igenom lärarrollen (ansvar och förväntan) och möjligheten att se sig själv som ett personligt varumärke. Vi övar också på att möta oss själva och omvärlden med ett coachande förhållningssätt för att låta våra elever få egna insikter och därmed växa och utvecklas i sin egen takt. Att våga tro på varje individs egna resurser och möjligheter. Vi tittar också lite djupare på sin egen roll som ledare. Varför eller syftet till att vi vill undervisa yoga? Vad vi vill förmedla och för vem?


Lärare på utbildningen

PERNILLA CRISTVALL OCH ANNESOPHIE SJÖBLOM

AnneSophie och Pernilla äger och driver YogaDevi och startade tillsammans alla YogaDevis utbildningar. De har lång erfarenhet av yogans alla delar, är huvudlärare och undervisar i de flesta steg på Yinyogautbildningen.

AnneSophie har stor erfarenhet av yoga och meditation, pranayama, ayurveda och yogafilosofi. Hon drivs av att dela med sig av sina erfarenheter och att inspirera andra till kontakt med de djupare delarna i sig själva. En möjlighet att landa i hjärtat bortom tankarna och identifikationerna, där visdomen och intuitionen finns.

Pernilla har över 20 års erfarenhet av yoga och personlig utveckling och vägleder människor som önskar förändring i sitt liv. Det gör hon via kurser, workshops, utbildningar och resor inom yogans alla områden. Hennes drivkraft ligger i att medvetandegöra människors insikt om sin fulla potential och sedan se dem förvandla insikterna till handling.

YogaDevi startar våren 2023 sin 17:e 200-timmars Lärarutbildning i Yinyoga.

Gästföreläsare och samarbetspartners

REBECCA CARLOWITZ

Rebecca Carlowitz, legitimerad naprapat och yogalärare är med som gästlärare.

JOHAN LJUNGSBERG

Johan Ljungsberg håller föreläsningar i ayurveda på våra yogalärarutbildningar och ger även ayurvediska hälsorådgivningar. Johan har arbetat med ayurveda sedan 1984 och driver Ayurveda-Akademin som är ett kombinerat utbildnings- och hälsocenter i Helenelund, Stockholm. De erbjuder ayurvedisk hälsorådgivning, yoga, ayurvedisk massage, panchakarma-behandling samt retreater. De erbjuder även kurser och certifierade utbildningar. Johan har också erfarenhet av yoga och indisk filosofi sedan 70-talet och är en internationellt utbildad meditationslärare. Johan har tagit emot ett stort antal människor för konsultation och samtal i över 30 år.

Skandinaviska Ayurvedaakadamin

GOVIND RADHAKRISHNAN

Govind gästföreläser på våra Yogalärarutbildningar och ger även individuella sessioner.

Govind is an Indian yoga master who has taught spiritual yoga and meditation in India and Europe since his spiritual awakening as a teenager. He is known for his compassionate way of sharing spiritual knowledge from the ancient Indian path of yoga. Govind is known for mixing his life wisdom with humour and for bridging the cultural differences between east and west.

Govind’s mission is to share awareness about the deeper paths of yoga and to exemplify that practising yoga and meditation with the right attitude, wisdom and awareness will make you enter deeper states of consciousness.

Santhi Yoga