HELGFÖRDJUPNING :: STOCKHOLM :: GÖTEBORG

Yinyoga och Yogafilosofi

En fin kombination mellan vår fysiska yogapraktik och utforskande av vårt sinne

Under helgen får du en djupare kunskap om yogans filosofi, dess källor och visdom. Vi utgår från Patanjalis Yoga Sutra som härstammar från vedaskrifterna och är en bok med 196 aforismer som handlar om yogan både praktiskt men även filosofiskt. Hur vi förhåller oss till vårt sinne och det vi upplever.

Kursen ger dig förutom personlig utveckling, kunskaper om och en större förståelse av yogans rötter. Vi kommer att beröra alla de spännande delar som finns i yogan utöver asanas, de fysiska positioner vi gör. Genom ökad förståelse av yogans filosofi kan vi bättre förstå oss själva och därifrån skapa de bästa förutsättningarna för ett fridfullare liv, eller ett liv så som vi önskar.

Under dagarna går vi bland annat igenom yogans rötter från de mångtusenåriga vedaskrifterna. Vi kommer att beröra purusha (medvetande) och praktriti (materia), yogans syn på våra olika kroppslager (5 olika koshas) och delar av Patanjali yoga sutra, som till exempel den åttafaldiga vägen med yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och meditation.

Yamas är en form av etiskt förhållningssätt som hjälper oss hantera relationer utanför oss själva. Att leva våra liv i fred och sanning med oss själva – både i den yttre och den inre världen. Niyamas handlar om ett förhållningssätt till oss själva. Vi ägnar stor möda och tid på våra relationer med vår partner, våra vänner, föräldrar, barn, kollegor och så vidare. Försöker lära känna och förstå oss på andra. Den vi också har att lära känna är oss själva.

Alla våra tankar hindrar oss från att uppleva och vara medveten andetag för andetag. Istället vill vi fly från nuet. Vi tror att den obekväma nuet kan bli lite mer bekvämt. Eller så kan det vara tankarna som flyr nuet genom att konstant längta efter något bättre, som den där goda latten jag ska dricka när passet är slut. Det finns fem olika hinder enligt Patanjali och de kallas kleshas. Vi går grundligt igenom dessa och de 5 hindren passar väl in i vår yogapraktik på mattan och i vardagslivet.


Vill du utbilda eller fördjupa dig inom yoga?

Oavsett om du redan är yogalärare och undervisar eller har en längtan att guida andra inom yoga eller fördjupa din egen praktik och kunskap om yoga så vill vi ge dig en djupare inblick i yogans alla delar. Fördelen för dig som vill fördjupa din egna praktik och teori om yogan kan nu göra det in den ordning och takt du önskar genom att skräddarsy din egen fördjupning från ett till flera steg.

Denna fördjupningshelg i yogafilosofi är en del av hela yinyoglärarautbildningen (200 tim) men går också att välja som enstaka kurs.

Boka & betala

STOCKHOLM:
13 – 14 mars 2021
Lärare: AnneSophie Sjöblom
Tid: Lördag 8.30 – 16.00, söndag 8.30 – 16.00
Pris: 3.650 kr inkl. moms
Plats: YogaDevi, Pontonjärgatan 36, Kungsholmen, Stockholm

Boka & betala

GÖTEBORG:
22 – 23 augusti 2020
Lärare: AnneSophie Sjöblom
Tid: Lördag 8.30 – 16.30, söndag 8.30 – 16.00
Pris: 3.500 kr inkl. moms
Plats: Göteborgs Kundaliniyogacenter, Nordostpassagen 19

Boka & betala

YINYOGA & YOGAFILOSOFI

Fördjupningen är en del av hela yinyogautbildningen (200 tim), men går också att välja som enstaka kurs. Ibland hålls vissa teoretiska föreläsningar tillsammans med deltagare från ashtangayogafördjupningen. Efter avslutad helg och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom för utbildningen.

Kunskaperna från yogafilosofin går fint att väva in i yinyogapassen. Du behöver inte ha någon bok av Patanjali, det finns en mängd olika personer som tolkat, vill du dock införskaffa en så kan vi rekommendera ”The Yoga Sutras of Patanjali av Swami Satchidananda. Du får tips och idéer hur du kan skapa yinyogapass utifrån helgens kurs.

Varje morgon startar med ett yinyogapass.