EGEN FÖRDJUPNING :: 4 HELGER STOCKHOLM

Mitt autentiska jag

Vill du känna dig mer levande och få kontakt med din kraft, lust och glädje?

”Mitt autentiska jag” är en kurs i personlig utveckling för dig som vill öka din medvetenhet om dig själv och utforska det som står i vägen för att du ska känna mer lust, kreativitet och glädje i din vardag och gå mot det du vill, behöver och längtar efter.

Det är en upplevelsebaserad kurs i shamansk anda fördelad över fyra helger längs Medicinhjulets fyra riktningar där vi helar vårt förflutna, släpper begränsade tankemönster, sätter nya intentioner utifrån själen och lär oss vägledas av vår intuition till ett högre perspektiv.

Vi arbetar i grupp med samtal och övningar och får därmed möjlighet att dela vår upplevelse och stötta varandra så vi får mod att följa vår innersta längtan.

Syftet är att få oss att bli medvetna om våra beteendemönster som hindrar oss att följa vår längtan och det som är viktigt för oss och hitta nya förhållningssätt och verktyg för att utvecklas vidare mot våra mål.

Vem är jag, vad vill jag och vart är jag på väg, är livsfrågor som vi människor ställt till oss själv sedan urminnes tider. Vi söker ett högre syfte och en meningsfull tillvaro.

Personlig utveckling är alltid individuellt och innebär en utveckling av sig själv utifrån sina egna resurser. Ibland kan det vara stora förändringar i det yttre men oftast handlar det om att ändra förhållningssätt till sig själv och sin omgivning och på så sätt skapa ett helt nytt liv utifrån en ny inre bild. Genom att betrakta våra tankar och beteendemönster får vi mer självinsikt och möjlighet att skapa mer medvetna val utifrån vårt autentiska jag.

På den här kursen lär vi oss att hitta vår egen kraft, motivation och mod till att göra de förändringar vi önskar och våga möta de hinder och motstånd som uppstår på vägen.

Vi är liten sluten grupp vilket gör det möjligt att spegla oss i andra, så vi kan se oss själva. Vi blir påminda om sådant vi känner till, men också medvetna om sådant som vi tidigare inte visste om oss själva.

För vem?

”Mitt autentiska jag” är för dig som vill:

  • Stärka kontakten med dig själv och din längtan.
  • Öka din medvetenhet om dig själv, dina tankar- och beteendemönster.
  • Få klarhet, insikter, verktyg och mod för att nå de förändringar just du önskar.
  • Känna mer lust, glädje och kreativitet.
  • Få ökad medvetenhet och närvaro.
  • Skapa en fin grund och plattform om du vill vidareutbilda dig inom våra yogalärarutbildningar.

”Det är omöjligt sa tvivlet, farligt sa rädslan, onödigt sa förnuftet …men prova ändå viskade hjärtat ♥” 

”Jag har gått många kurser i personlig utveckling och tvekade om jag skulle hoppa på en till. Men jag är så glad att jag gjorde det. Kursens upplägg med en blandning av yoga, meditation, shamanism, teori, gruppövningar och tid för egen reflektion gav mig många nya insikter om mig själv.

Pernilla styrde kursen med varm, fast hand och hon hade en tydlig intention för varje kurshelg. Alla deltagare bidrog frikostigt med egna erfarenheter och det var en väldigt fin sammanhållning i gruppen. Jag kan verkligen varmt rekommendera Mitt autentiska jag!”
– Caroline

Det bästa jag gjort! Att gå denna kurs och få möta mig själv i denna trygga vackra samvaro. Att få bli guidad och hållen. Att nå in till kärnan, bortom alla lager av rädslor, och få möta sin själ. Det är vackert. Tack från djupet av mig själv. Rekommenderas varmt.
– Sussi

Datum, anmälan och pris

Under 4 helger, totalt 8 heldagar, ses vi i vår yogastudio i Birkastan.

4 HELGER I STOCKHOLM
Varje helg har ett specifikt tema. Vi startar morgnarna med lugn yogapraktik, äter frukost tillsammans och fortsätter sedan dagen med att varva teori, samtal och praktiska övningar kring helgens tema. Efter varje kurstillfälle får du hemuppgifter att arbeta med på egen hand som vi återkopplar på nästa helgträff.
Lättare frukost ingår i kursavgiften.

Tid: Lördag-söndag 9.00 till 16.00, lunch mellan 12.00-13.15
Datum: 11-12/2, 11-12/3, 15-16/4 och 10-11/6
Lärare: Pernilla Cristvall & Matthew Lynton
Plats: YogaDevi Birkastan, Tomtebogatan 30

Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser.

Vid frågor kontakta Pernilla 0707-721110

11.900 kr inkl moms

Så fort anmälningsavgiften på 2.500 kr är inbetald är du anmäld och inbokad på kursen.

Slutavgiften 9.400 kr betalas in senast 27 januari.

Boka & betala anmälningsavgift 2.500 krBoka & betala slutavgift 9.400 krBoka & betala hela summan 11.900 kr

Min intention med Mitt autentiska jag var att komma mer i kontakt med mig själv – min längtan och att stå min egen kraft. Att höra min egen autentiska röst när jag talar – att det jag säger, både till mig själv och andra, kommer från min själ. Pernilla och gruppen gav mig flera bra verktyg, övningar och perspektiv att komma dit.

Jag känner mig ännu mer hel och en ännu tryggare och starkare person efter den transformativa process som kursen innebär.

Pernilla har också mycket kunskap inom flera olika områden som yoga, meditation, ayurveda, shamanskt perspektiv osv vilket knyts ihop på ett bra sätt i processen. Vi hade även nöjet att få vara med i flera magiska guidade meditationer och praktiska övningar som eldceremonier.
– Olle

Infomöte

Varmt välkommen till vår informationskväll online om kursen ”Mitt Autentiska jag” med Pernilla Cristvall.

Datum: 11 januari 2023
Tid: 17.15-17.45

Boka infomöte

Kursens inspirationskällor

Shamanism är en visdomstradition. En praktisk spirituell väg från omedvetenhet till medvetenhet; att leva genom hjärtat. I hjärnan är vi begränsade men i hjärtat kan vi förstå så mycket mer via våra känslor. Att själva vara det vi vill se i vår omvärld. Har vi fred inom oss blir det också fred på jorden.

Ayurveda är ett gammalt medicinskt holistiskt hälsosystem från Indien som strävar efter att kropp, sinne, medvetande och omgivning är i samspel.

Mindfulness är ett verktyg som lär oss stanna kvar i nuet utan värderingar. Allt förändras och är i ett konstant skiftande flöde. Genom att utöva mindfulness kan vi lära vi oss att betrakta vårt liv som en alltid flytande rörelse utan att kämpa mot strömmen. Det vill säga ett liv utan kamp.

Definitionen av yoga, enligt Patanjali, är att stilla sinnets växlingar så vi kan se verkligheten som den är. Genom Yogans filosofi kan vi bättre förstå oss själva och därifrån skapa de bästa förutsättningarna för ett mer fridfullt liv, eller ett liv så som vi önskar.

Coaching ger förbättrad självkänsla och självkännedom, ett förändrat tankesätt och en tydligare målbild. Att delta i en coachninggrupp innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte, lärande och ta del av varandras utvecklingsprocess.

Vi utgår ifrån varje deltagares unika situation och personliga längtan. Vi belyser olika situationer med frågor, speglingar, tydliggöranden och övningar. Coachande förhållningssätt är röda tråden och metoden för förändringsprocessen genom hela kursen med utgångspunkt från deltagarnas egna exempel så att varje individ själv finner svaren och vägen till sin förändring/utveckling.

 

Referenser

”Självkänsla, Mod att göra förändringar som jag inte ens visste att jag behövde när kursen påbörjades, Tillit och Verktyg för att klara av fortsatta utmaningar på egen hand”

”Varje kurstillfälle var som en oas i vardagen som man bara vill stanna kvar i och gärna ta med sig därifrån! Det var en otrolig dynamik att jobba i grupp – jag tror att vi alla kände att vi utvecklades och kom till insikter snabbare”

”Fått bra verktyg som jag kommer att kunna använda i resten av mitt liv och gjort en massa utvecklande och magiska övningar som lämnat många bra minnen”.

”Pernillas naturliga sätt att förhålla sig inspirerade oss alla. Hennes värme och professionella inställning fick mig att våga ta steget ut ur trygghetszonen utan att det kändes konstigt eller tillgjort.”

Om oss

Pernilla Cristvall driver tillsammans med AnneSophie Sjöblom YogaDevi. Pernilla har över 20 års erfarenhet av yoga och personlig utveckling och vägleder människor som önskar förändring i sitt liv. Det gör hon via kurser, workshops, utbildningar och resor inom yogans alla områden. Hennes drivkraft ligger i att medvetandegöra människors insikt om sin fulla potential och sedan se dem förvandla insikterna till handling.

Matthew Lynton har lång erfarenhet inom traditionellt energiarbete, Reiki och Soul Work. Han är också utbildad ACT-terapeut och arbetar med beroendeproblematik. Matthew inspireras av att hjälpa människor att hitta sina egna värderingar, sin egen kraft och livsväg.
Både Pernilla och Matthew fortsätter sin resa längs den shamanska vägen, en healingresa hem till hjärtat, som är som en röd tråd genom hela utbildningen.

Life is what happens to you while you’re busy making other plans