EGEN FÖRDJUPNING :: 2 HELGER :: AYNIGÅRDEN

Mitt autentiska jag

Vill du stå i din fulla kraft och ta din personliga och spirituella utveckling till nästa nivå?

”Mitt autentiska jag” är en kurs i personlig utveckling i shamansk anda för dig som är beredd att göra en djupare personlig resa för att öka medvetenheten om dig själv och utforska det som står i vägen för att du ska stå i din fulla kraft och ta din personliga och spirituella utveckling till nästa nivå.

Det är en upplevelsebaserad kurs fördelad över två helger längs Medicinhjulets fyra riktningar där vi helar vårt förflutna i syd, släpper begränsade tankemönster i väst, sätter nya intentioner utifrån själen i norr och lär oss vägledas av vår intuition till ett högre perspektiv i öster.

Medicinhjulet är en metafor för vår inre utveckling genom våra fyra medvetandenivåer. Varje gång vi tar en resa runt medicinhjulet, har vi en möjlighet att förändra vår fysiska, emotionella, mentala och spirituella del i oss själva.

Vi är en liten sluten grupp vilket gör det möjligt att spegla oss i andra, så vi kan se oss själva utifrån ett annat perspektiv. Vi blir påminda om sådant vi känner till, men också medvetna om sådant som vi tidigare inte visste om oss själva.

Vi utgår ifrån varje deltagares unika situation och personliga längtan. Vi belyser olika situationer med frågor, speglingar, tydliggöranden och övningar. Skuggarbete är den röda tråden och metoden för förändringsprocessen genom hela kursen med utgångspunkt från er deltagares exempel så att du själv finner svaren och vägen till din förändring/utveckling.

Personlig utveckling är alltid individuellt och innebär en utveckling av oss själva utifrån våra egna resurser. Ibland kan det vara stora förändringar i det yttre men oftast handlar det om att ändra förhållningssätt i oss själva och till vår omgivning och på så sätt skapa ett helt nytt liv utifrån en ny inre bild. Den vi är på utsidan är samma som den vi är på insidan. Hur vi ser på oss själva och väljer att agera, är en spegling på hur omvärlden 
reagerar på oss.

Genom att betrakta våra tankar och beteendemönster får vi mer självinsikt och möjlighet att skapa mer medvetna val utifrån vårt autentiska jag, vår sanna natur, vår intuition och vår hjärtas längtan.

Vem är jag, vad vill jag och vart är jag på väg, är livsfrågor som vi människor ställt till oss själv sedan urminnes tider. Vi söker ett högre syfte och en meningsfull tillvaro.

På den här kursen lär vi oss att hitta vår egen kraft, motivation och mod till att göra de förändringar vi önskar och våga möta de hinder och motstånd som uppstår på vägen, såväl de medvetna som de omedvetna.

För vem?

”Mitt autentiska jag” är för dig som vill:

  • Höja din frekvens för att kliva in i din fulla kraft
  • Stärka kontakten med dig själv och din längtan.
  • Växa som individ och ledare som du har nytta av såväl i ditt vardagsliv som i ditt yrkesliv.
  • Öka din medvetenhet om dig själv, dina tankar- och beteendemönster.
  • Få klarhet, insikter, verktyg och mod för att nå de förändringar just du önskar.
  • Känna mer lust, glädje och kreativitet.
  • Få ökad medvetenhet och närvaro.

”Det är omöjligt sa tvivlet, farligt sa rädslan, onödigt sa förnuftet …men prova ändå viskade hjärtat ♥” 

”Jag har gått många kurser i personlig utveckling och tvekade om jag skulle hoppa på en till. Men jag är så glad att jag gjorde det. Kursens upplägg med en blandning av yoga, meditation, shamanism, teori, gruppövningar och tid för egen reflektion gav mig många nya insikter om mig själv.

Pernilla styrde kursen med varm, fast hand och hon hade en tydlig intention för varje kurshelg. Alla deltagare bidrog frikostigt med egna erfarenheter och det var en väldigt fin sammanhållning i gruppen. Jag kan verkligen varmt rekommendera Mitt autentiska jag!” – Caroline

Det bästa jag gjort! Att gå denna kurs och få möta mig själv i denna trygga vackra samvaro. Att få bli guidad och hållen. Att nå in till kärnan, bortom alla lager av rädslor, och få möta sin själ. Det är vackert. Tack från djupet av mig själv. Rekommenderas varmt.– Sussi

Datum, anmälan och pris

2 helger, totalt 4 heldagar

Utbildningen äger rum på Aynigården i Snesslinge (mellan Östhammar och Öregrund).

Vi startar varje morgon med Shamanic Yin Flow, lugn yogapraktik och varvar sedan teori med praktiska övningar för helgens tema såväl inomhus som utomhus som eldceremonier, trumresor och meditationsvandringar för att väva in naturens element som en naturlig del i kursen.

Boende bokas på egen hand, förslagsvis Johanssons Trädgårdshotell i Östhammar, ca 10 min från Aynigården. Hör av er så kan vi tipsa om andra alternativ.

Vi blir en liten och personlig grupp och därmed begränsat antal deltagare.

Tid: Lördag-9.30 till 19.30, söndag 9.00-16.30
Datum: 7-9 juni och  23-25 augusti
Lärare: Pernilla Cristvall & Matthew Lynton
Plats: Aynigården, Östhammar
Pris: 8.500 kr (i priset ingår två luncher och en middag)
Så fort anmälningsavgiften på 2.500 kr är inbetald är du anmäld och inbokad på kursen. Slutavgiften 6.000 kr betalas in senast 30 april 2024.

Early Bird!

Early Bird pris 7.500 kr före dig som betalar in hela summan för den 31 dec 2023.

Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser.

Vid frågor kontakta Pernilla 0707-721110

Boka & betala anmälningsavgift 2.500 krBoka & betala Early Bird 7.500 kr

”Min intention med Mitt autentiska jag var att komma mer i kontakt med mig själv – min längtan och att stå min egen kraft. Att höra min egen autentiska röst när jag talar – att det jag säger, både till mig själv och andra, kommer från min själ. Pernilla och gruppen gav mig flera bra verktyg, övningar och perspektiv att komma dit. Jag känner mig ännu mer hel och en ännu tryggare och starkare person efter den transformativa process som kursen innebär.

Pernilla har förutom det shamanska perspektivet mycket kunskap inom flera olika områden som yoga, meditation och ayurveda vilket knyts ihop på ett bra sätt i processen. Vi hade även nöjet att få vara med i flera magiska guidade meditationer och praktiska övningar som eldceremonier.” – Olle

Mitt autentiska jag workshop

Varmt välkommen till ett smakprov på vår kurs ”Mitt Autentiska jag” med Pernilla Cristvall och Matthew Lynton.

Datum: 20 januari 2023
Tid: 10.00-12.30
Pris: 500 kr

Boka Mitt autentiska jag workshop

Kursens inspirationskällor

Shamanism är en visdomstradition. En praktisk spirituell väg från omedvetenhet till medvetenhet; att leva genom hjärtat. I hjärnan är vi begränsade men i hjärtat kan vi förstå så mycket mer via våra känslor. Att själva vara det vi vill se i vår omvärld. Har vi fred inom oss blir det också fred på jorden.

Genom skuggarbete undersöker vi de dolda delarna av oss själva för att förbättra vår självkännedomen och läka från tidigare erfarenheter.

Medicinhjulet är en metafor för vår inre utveckling genom våra fyra medvetandenivåer. Varje gång vi tar en resa runt medicinhjulet, har vi en möjlighet att förändra vår fysiska, emotionella, mentala och spirituella del i oss själva.

Ayurveda är ett gammalt medicinskt holistiskt hälsosystem från Indien som strävar efter att kropp, sinne, medvetande och omgivning är i samspel. När vi lever i enlighet med vår grundstruktur, balanseras kropp och själ och vi ökar vår livskraft.

Mindfulness är ett verktyg som lär oss stanna kvar i nuet utan värderingar. Allt förändras och är i ett konstant skiftande flöde. Genom att utöva mindfulness kan vi lära vi oss att betrakta vårt liv som en alltid flytande rörelse utan att kämpa mot strömmen. Det vill säga ett liv utan kamp.

Definitionen av yoga, enligt Patanjali, “Yoga Citta Vrtti Nirodaha”, är att stilla sinnets växlingar så vi kan se verkligheten som den är, bortom sinnet och våra tankar. Bli ett med alla delar av oss själva och samtidigt ett med vår omgivning.

Spiritualitet kommer från latinets spiritus som betyder att andas eller levandegöra. Andlighet är relationen till sig själv, andra människor, naturen och flera dimensioner. I den spirituella världen följer vi den cirkulära tiden som styrs av synkronicitet där inget sker av en slump. Vi har full tillit till livet själv och följer de kosmiska lagarna där vi lever i harmoni med livet och naturen och på så sätt har möjlighet att skapa vår egen verklighet som vi önskar.

Referenser

”Självkänsla, Mod att göra förändringar som jag inte ens visste att jag behövde när kursen påbörjades, Tillit och Verktyg för att klara av fortsatta utmaningar på egen hand”

”Varje kurstillfälle var som en oas i vardagen som man bara vill stanna kvar i och gärna ta med sig därifrån! Det var en otrolig dynamik att jobba i grupp – jag tror att vi alla kände att vi utvecklades och kom till insikter snabbare”

”Fått bra verktyg som jag kommer att kunna använda i resten av mitt liv och gjort en massa utvecklande och magiska övningar som lämnat många bra minnen”.

”Pernillas naturliga sätt att förhålla sig inspirerade oss alla. Hennes värme och professionella inställning fick mig att våga ta steget ut ur trygghetszonen utan att det kändes konstigt eller tillgjort.”

Om oss

Pernilla Cristvall driver tillsammans med AnneSophie Sjöblom YogaDevi. Pernilla har över 20 års erfarenhet av yoga och personlig utveckling och vägleder människor som önskar förändring i sitt liv. Det gör hon via kurser, workshops, utbildningar och resor inom yogans alla områden. Hennes drivkraft ligger i att medvetandegöra människors insikt om sin fulla potential och sedan se dem förvandla insikterna till handling.

Matthew Lynton har lång erfarenhet inom traditionellt energiarbete, Reiki och Soul Work. Han är också utbildad ACT-terapeut och arbetar med beroendeproblematik. Matthew inspireras av att hjälpa människor att hitta sina egna värderingar, sin egen kraft och livsväg.
Både Pernilla och Matthew går sin resa längs den shamanska vägen, en healingresa hem till hjärtat, som är som en röd tråd genom hela utbildningen.

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.” ~ Carl Jung