EGEN FÖRDJUPNING :: 4 HELGER STOCKHOLM & 3 LIVESÄNDA KVÄLLAR

Mitt autentiska jag

Vill du känna dig mer levande och få kontakt med din kraft, lust och glädje?

“Mitt autentiska jag” är en kurs i personlig utveckling för dig som vill öka din medvetenhet om dig själv och utforska det som står i vägen för att du ska känna mer lust, kreativitet och glädje i din vardag och gå mot det du vill, behöver och längtar efter.

Vi arbetar i grupp med samtal och övningar och får därmed möjlighet att dela vår upplevelse och stötta varandra så vi får mod att följa vår innersta längtan.

Kursen bygger på ayurveda, yogafilosofi, shamanism och mindfulness med coaching som verktyg.

Vem är jag, vad vill jag och vart är jag på väg, är livsfrågor som vi människor ställt till oss själv sedan urminnes tider. Vi söker ett högre syfte och en meningsfull tillvaro. Personlig utveckling är alltid individuellt och innebär en utveckling av sig själv utifrån sina egna resurser. Ibland kan det vara stora förändringar i det yttre men oftast handlar det om att ändra förhållningssätt till sig själv och sin omgivning och på så sätt skapa ett helt nytt liv utifrån en ny inre bild. Genom att betrakta våra tankar och beteendemönster får vi mer självinsikt och möjlighet att skapa mer medvetna val utifrån vårt autentiska jag.

På den här kursen lär vi oss att hitta vår egen kraft, motivation och mod till att göra de förändringar vi önskar och våga möta de hinder och motstånd som uppstår på vägen.

Vi är liten sluten grupp vilket gör det möjligt att spegla oss i andra, så vi kan se oss själva. Vi blir påminda om sådant vi känner till, men också medvetna om sådant som vi tidigare inte visste om oss själva.

“Det är omöjligt sa tvivlet, farligt sa rädslan, onödigt sa förnuftet …men prova ändå viskade hjärtat ♥” 


För vem?

”Mitt autentiska jag” är för dig som vill:

  • Stärka kontakten med dig själv och din längtan.
  • Öka din medvetenhet om dig själv, dina tankar- och beteendemönster.
  • Få klarhet, insikter, verktyg och mod för att nå de förändringar just du önskar.
  • Känna mer lust, glädje och kreativitet:
  • Få ökad medvetenhet och närvaro:
  • Skapa en fin grund och plattform om du vill vidareutbilda dig inom våra yogalärarutbildningar.

Datum, anmälan och pris

4 HELGER I STOCKHOLM:
Under 4 helger, totalt 8 heldagar, ses vi i vår yogastudio i Birkastan.

Varje helg har ett specifikt tema. Vi startar morgnarna med lugn yogapraktik, äter frukost tillsammans och fortsätter sedan dagen med att varva teori, samtal och praktiska övningar kring helgens tema. Efter varje kurstillfälle får du hemuppgifter att arbeta med på egen hand som vi återkopplar via livesända gruppmöten.

Tid: Lördag-söndag 8.30 till 16.00, lunch mellan 12.00-13.15
Datum: 5-6/2, 19-20/3, 23-24/4, 28-29/5
Lärare: Pernilla Cristvall
Assistent: Marcus Engstrand
Plats: YogaDevi Birkastan, Tomtebogatan 30


3 VARDAGSKVÄLLAR LIVESÄNDA VIA ZOOM:
Mellan de 4 helgträffarna sker 3 digitala gruppmöten med återkoppling via Zoom om vardera 90 minuter för integrering och support. Vi inleder med en lugn yoga som guidad meditation och pranayama och övergår sedan till att dela och reflektera vår utvecklingsprocess med varandra.

Tid: 18:00-19:30
Datum: 21/2, 28/3, 2/5
Lärare: Pernilla Cristvall
Assistent: Marcus Engstrand

PRIS: 11.900 kr inkl moms.

Vid frågor kontakta Pernilla 0707-721110

Boka & betala

Se våra boknings- och betalningsvillkor.
Praktisk information kommer 14 dagar innan kursstart.

Metod

“Mitt autentiska jag” är en upplevelsebaserad gruppcoachingkurs med inspiration från flera källor som ayurveda, shamanism, mindfulness och yogafilosofi.

Syftet är att få oss att bli medvetna om våra beteendemönster som hindrar oss att följa vår längtan och det som är viktigt för oss och hitta nya förhållningssätt och verktyg för att utvecklas vidare mot våra mål.


Coaching ger förbättrad självkänsla och självkännedom, ett förändrat tankesätt och en tydligare målbild. Att delta i en coachninggrupp innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte, lärande och ta del av varandras utvecklingsprocess. Vi utgår ifrån varje deltagares unika situation och personliga längtan. Vi belyser olika situationer med frågor, speglingar, tydliggöranden och övningar. Coachande förhållningssätt är röda tråden och metoden för förändringsprocessen genom hela kursen med utgångspunkt från deltagarnas egna exempel så att varje individ själv finner svaren och vägen till sin förändring/utveckling.

Ayurveda är ett gammalt medicinskt holistiskt hälsosystem från Indien som strävar efter att kropp, sinne, medvetande och omgivning är i samspel. Vi tar hjälp av ayurvedans kunskaper som uppmuntrar oss att balansera vår hälsa efter olika stadier i livet, årstider, omgivningen vi lever och arbetar i. Alla dessa faktorer har stor inverkan på vår hälsa och från ayurveda lär vi oss att anpassa vår livsstil så vi kan fortsätta att leva i harmoni med vår kropp, själ och sinne och på så sätt leva i optimal hälsa i vår fulla potential.

Mindfulness betyder medveten närvaro och är det som sker här och nu. Allt förändras och är i ett konstant skiftande flöde. Genom att utöva mindfulness kan vi lära vi oss att betrakta vårt liv som en alltid flytande rörelse utan att kämpa mot strömmen. Det vill säga ett liv utan kamp. Mindfulness är också ett verktyg som lär oss stanna kvar i nuet utan värderingar. Genom att öva oss att vara i nuet, tränar vi förmågan att lyssna till våra sinnen och behov.

Definitionen av yoga, enligt Patanjali, är att stilla sinnets växlingar så vi kan se verkligheten som den är. Genom Yogans filosofi kan vi bättre förstå oss själva och därifrån skapa de bästa förutsättningarna för ett mer fridfullt liv, eller ett liv så som vi önskar.

Shamanism är en visdomstradition. En praktisk spirituell väg från omedvetenhet till medvetenhet; att leva genom hjärtat. I hjärnan är vi begränsade men i hjärtat kan vi förstå så mycket mer via våra känslor. Att själva vara det vi vill se i vår omvärld. Har vi fred inom oss blir det också fred på jorden.

TEMAN:

Helg 1: Nuläge – önskat läge
Utvecklingsprocessen
Intention/längtan/affirmation
Insikt till handling

Helg 2: Vem är jag?
Identitet
Vår unikhet utifrån ayurvedans perspektiv (kroppstyp och delpersonlighet)
Tankar & känslor
Rädslor/hinder
Skuld/skam

Helg 3: Inre & yttre kommunikation
Kommunikation
Sanningar/värderingar
Relationer

Helg 4: Tillit till processen
Lagen om attraktion
Vårt energisystem
Mindfulness förhållningssätt

Referenser

“Självkänsla, Mod att göra förändringar som jag inte ens visste att jag behövde när kursen påbörjades, Tillit och Verktyg för att klara av fortsatta utmaningar på egen hand”

“Varje kurstillfälle var som en oas i vardagen som man bara vill stanna kvar i och gärna ta med sig därifrån! Det var en otrolig dynamik att jobba i grupp – jag tror att vi alla kände att vi utvecklades och kom till insikter snabbare”

“Fått bra verktyg som jag kommer att kunna använda i resten av mitt liv och gjort en massa utvecklande och magiska övningar som lämnat många bra minnen”.

“Pernillas naturliga sätt att förhålla sig inspirerade oss alla. Hennes värme och professionella inställning fick mig att våga ta steget ut ur trygghetszonen utan att det kändes konstigt eller tillgjort.”

Om Pernilla

Pernilla Cristvall driver tillsammans med AnneSophie Sjöblom YogaDevi.

Pernilla har över 20 års erfarenhet av yoga och personlig utveckling och vägleder människor som önskar förändring i sitt liv. Det gör hon via kurser, workshops, utbildningar och resor inom yogans alla områden. Hennes drivkraft ligger i att medvetandegöra människors insikt om sin fulla potential och sedan se dem förvandla insikterna till handling.

Life is what happens to you while you’re busy making other plans