Lärarutbildningar

ASHTANGAYOGA

med ayurvedisk inriktning

Vill du utbilda eller fördjupa dig inom ashtangayoga?


Infomöte Tomtebogatan 30:
31 juli 2019, kl 16-17 boka här>>


Vi har nu på efterfrågan öppnat upp vårt nuvarande upplägg på ashtangayogalärarutbildningen på 250 timmar från en sluten grupp till fler valmöjligheter då alla inte vill bli yogalärare men har en längtan att fördjupa sig inom yogan. Oavsett om du vill guida andra inom yoga eller fördjupa din egen praktik och kunskap om yoga så vill vi ge dig en djupare inblick i yogans alla delar.

Livsenergin (prana) är grunden i yogans alla delar och vi har därför valt det som en röd tråd genom hela vår utbildning. Att medvetet sträva efter att balansera vår prana i kropp och sinne genom asanas, ayurveda, pranayama, chakran och yogafilosofi.

Fördelen för dig som vill fördjupa din egna praktik och teori om yogan kan nu göra det in den ordning och takt du önskar genom att skräddarsy din egen fördjupning från ett till flera steg. Läs mer om respektive fördjupning i huvudmenyn ”Yogafördjupningar”.

Och fördelen för dig som vill guida andra så har vi lagt till möjligheten att söka till vårt lärlingsprogram och bygga på din erfarenhet efter avslutad utbildning och få ytterligare 100 timmar.

Hur ser upplägget ut med utbildningens olika steg?
Utbildningen på 250 timmar, är en komplett ashtangayogalärarutbildning med ayurvedisk inriktning som innehåller yogans alla områden. Den är uppdelad i åtta steg som är fördelade över nio månader. Du har också möjlighet att söka till vårt lärlingsprogram efter avslutad utbildning och få ytterligare 100 timmar, totalt 350 timmar.Vad är skillnaden att gå hela utbildningen istället för enstaka steg?
Om ditt syfte är att fördjupa din egen yogapraktik säväl kroppsligt som mentalt, kan du skräddrasy din egen utbildning genom att välj de steg du önskar i den ordning och takt du vill.

Att välja vissa fördjupningssteg kan också vara ett bra alternativ för dig som ännu inte bestämt dig för om du vill börja undervisa. Du har hela tre år på dig att delta på de åtta fördjupningsstegen i ashtangayoga och du får då ett certifikat för en 250-timmars ashtangayogautbildning. Du kan själv välja de fördjupningar som intresserar just dig i den takt du vill. Här kan du läsa mer om de olika stegen.

Väljer du att gå enstaka steg får du ett diplom för varje helg.


Ashtangayoga lärarutbildning 2019/2020

NÄSTA UTBILDNINGSSTART 13 SEPT 2019!
Anmäl dig för infomöte eller boka tid för ett personligt möte till tt@yogadevi.se

8 steg: sammanlagt 250 lektionstimmar.
Självstudier, assistering och lärarpraktik tillkommer.

Lärare: Pernilla Cristvall, AnneSophie Sjöblom, Agneta Beckman och Maria Olsten

1. Asana 1 • 13-15 sept 2019
2. Ayurveda • 11-13 okt 2019
3. Asana 2 • 15-17 nov 2019
4. Pranayama • 24-26 jan 2020
5. Chakran • 6 – 8 mars 2020
6. Asana 3 • 27-29 mars 2020
7. Yogafilosofi • 24-26 april 2020
8. Yoga som yrke • 16-17 maj 2020

Pris hela 250-timmarsutbildningen: 38.000 kr (inkl. moms)

Tillägg: Lärlingsprogrammet, 100 timmar.
Ett perfekt komplement till avslutad yogalärarutbildning som finns möjlighet att söka till om man inte har så mycket erfarenhet av att undervisa innan.


För vem?
Den här utbildningen passar dig som har funderingar på att börja undervisa och vill ha en grundlig och längre utbildning inom yoga. Du har yogat ett tag och har en regelbunden Mysore ashtangayogapraktik.


Ingår/mervärden för 250-timmars ashtangayoga lärarutbildning:
– Litteratur
– Ayurvedisk hälsorådgivning
– Efter avslutad utbildning med inlämnade uppgifter tilldelas du ett certifikat för 250-timmars yogalärarutbildning.
– Fri yoga på YogaDevi enligt överenskommet schema.
– Så fort du betalt in din anmälningsavgift till yogalärarutbildningen yogar du gratis på våra mysoreklasser!


Boka och betala

Anmälan pågår! Nästa utbildning startar 13 september 2019

Kom gärna på någon av våra infomöten eller maila oss din intresseanmälan till tt@yogadevi.se med en kort presentation om dig själv, din bakgrund och varför du är intresserad av utbildningen. Därefter kontaktar vi dig personligen för vidare process i antagningen.

Boka och betala anmälningsavgiften på 3.800 kr här

Mejla oss på tt@yogadevi.se när du betalat, resterande belopp delas upp på 1, 2 eller 4 gånger fördelat under hösten och våren.

Boka-tidigt-erbjudande!
Fri yoga på alla våra klassar på schemat under utbildningstiden. Du får börja yoga fritt redan när du betalat in anmälningsavgiften! Värde: 9.900 kr

Avbokningsregler
Läs mer här om våra avbokningsregler.


250 timmars utbildningen innehåller:

Du som deltagare får en individuell ayurvedisk konsultation och rådgivning som följs upp under kursens gång för att få en egen upplevelse av ayurvedan och dess effekter.

Du får också lära dig den västerländska respektive yogans anatomi, det vill säga både rörelseapparaten och kroppens alla energiflöden enligt yogan.
Under utbildningen ingår även föreläsningar/workshops med gästlärare som är experter inom sina områden.
Vi har små personliga grupper vilket skapar plats för individuell utveckling.

Praktik­:
• Ledda klasser och mysore i ashtangayoga
• Pranayama
• Meditation
• Ayurveda

Teknik:
• Ashtanga – upplägg nybörjare/fortsättning/mysore, vinyasaflödet, mantran, assistering/justering, linjering, tristana (drishti, ujjayi, bandhas) och mudras
• Ayurveda – ayurvedans grundfilosofi
• Meditation – tekniker
• Pranayama – andningsövningar anpassat till doshorna
• Yoga som yrke – hitta sin egen väg att undervisa
• Yoga och ayurveda som livsstil

Anatomi och fysiologi:
• Apana/prana, chakran, vayus, nadis/shrotas, koshas
• Påverkan av asanas på olika plan såsom energimässigt, fysiskt och ayurvediskt
• Röreleseapparaten

 Yogafilosofi:
• Yogans historia
• Sanskrit (asanas, mantran mm)

Elevpraktik:
• Observering/assistering av klasser

Hemuppgifter:
• Litteratur
• Egen praktik
• Egen undervisning

I samarbete med Johan Ljungsberg och Skandinaviska Ayurveda-Akademin.

ayurveda-akademin