MARIA OLSTEN

Maria Olsten

Maria Olsten äger och driver YogaDevi Järfälla.

Maria är huvudlärare på studion och undervisar i Ashtanga, Hatha, Senior, Yinyoga och Pranayama.

Maria Robarth

Maria har gått YogaDevis lärarutbildning i Ashtangayoga och Yinyoga . Hon undervisar i Ashtangayoga,  Yinyoga och Yoga för stela snubbar.

Marita Berg Gustafsson

Marita har gått YogaDevis lärarutbildning i  Ashtangayoga, Yinyoga och Restorative och undervisar i Yinyoga och Restorative.

Hanna Engstrand

Hanna har gått YogaDevis lärarutbildning i Yinyoga och Hanna undervisar i SoulFlow yoga och håller workshops i mantrasång.

Gigi Fridfinnsdottir

Gigi har gått YogaDevis lärarutbildning i Yinyoga och undervisar i Ashtangayoga och Mediyoga.

Sussi Obenius

Sussi är utbildad Mediyoga och Yinyogalärare och undervisar hos oss i MeYinyoga

Bea Casselholm de Salles

Bea är utbildad Medi- Yin och Poweryoga lärare och undervisar hos oss i Coreyoga.

Anna Myrefjord

Anna har gått YogaDevis lärarutbildning i Ashtangayoga och Yinyoga och  undervisar i Ashtanga- och Yinyoga.

Jeanette Lund

Jeanette är utbildad Yinyoga och Hathayogalärare och undervisar i Hathayoga och Yoga för stela snubbar.

Ida Frykler

Ida har gått YogaDevis lärarutbildning i Ashtangayoga och undervisar i Ashtangayoga.

Rebecca Bergqvist-Knutsson

Rebecca har gått YogaDevis lärarutbildning i Ashtanga och Yinyoga och undervisar i Yinyoga.

Mia Söderlind

Mia är utbildad Barn och ungdomsyogalärare och undervisar i Familjeyoga och Ungdomsyoga.

Cecilia Stadtaus

Cecilia har gått YogaDevis lärarutbildning i Ashtangayoga och undervisar i Ashtangayoga.