15-17th of November
Ayurvedic Workshop & Individual Sessions with Govind Radhakrishnan

Govind’s mission is to share awareness about the deeper paths of yoga and to exemplify that practising yoga and meditation with the right attitude, wisdom and awareness will make you enter deeper states of consciousness. Govind is an Indian yoga master who has taught spiritual yoga and meditation in India and Europe since his spiritual awakening as a teenager. He is known for his compassionate way of sharing spiritual knowledge from the ancient Indian path of yoga. Govind is known for mixing his life wisdom with humour and for bridging the cultural differences between east and west.

Balance your Yoga Practice with Ayurveda and Astrological Science

Workshop with Govind
15th of November 19.00-21.00

Finding balance in our yoga & pranayama practices is essential for overall well-being in our modern life. One way to enhance this balance is by incorporating Ayurveda and Astrological science into our routines.

Ayurveda, the ancient Indian system of medical science, focuses on maintaining harmony between the body, mind, and spirit. By understanding our unique constitution or dosha (Vata, Pitta, or Kapha), we can tailor our yoga practices like a medicine for our lifestyle choices to support optimal health. For example, Vata individuals may benefit from grounding and calming yoga poses, while Pitta individuals may benefit from cooling & calming practices.

Astrological science, on the other hand, examines the influence of planetary alignments on our lives.

By understanding our astrological symbol, we can identify areas of strength and areas that may require additional attention. This knowledge can guide us in choosing specific yoga practices and rituals that align with our personal astrological energies.

Combining yoga, Ayurveda, and astrological science allows us to create a holistic approach to our well-being. It helps us understand ourselves on a deeper level and make conscious choices to support balance and harmony in our lives. Remember, finding balance is a lifelong journey, and incorporating these ancient sciences can greatly enhance our yoga practices and overall well-being.

𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑛 𝑡𝒉𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑟𝑡𝒉𝑒𝑟, 𝑦𝑜𝑢 𝒉𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡𝒉 𝐺𝑜𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑜𝑛 𝑡𝒉𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑎𝑦𝑠.

Book Workshop

Date: 15 November 2023
Time: 19.00-21.00
Price 550 kr
Place: YogaDevi Birkastan or online

Mejla oss på info@yogadevi.se om du vill vara med online.

Govind’s mission is to share awareness about the deeper paths of yogic Science and to exemplify that practicing yoga and meditation with the right attitude, wisdom and awareness will make you enter deeper states of consciousness.


Individual Session with Govind

15-17th November in Stockholm

Är du intresserad av yoga, ayurveda och astrologi och vill veta mer om hur just du unikt fungerar både i relation till andra, ayurvediskt och även spirituellt? Då finns möjlighet att boka Govind för en individuell session.

An Ayurvedic Yoga Consultation with Govind focuses on you as a complete being. It is about your mental, physical and emotional condition and wellbeing – including how this relates to your familial and personal relationships. Govind’s guidance relies on ayurvedic and yogic principles that complement and strengthen each other.

Govind helps you to learn and understand more about yourself and provides you with tips and tools that you can implement immediately in your everyday life. Tools that will help you create more harmony and balance in body and mind.

An Ayurvedic Yoga Consultation takes into consideration the complete state of your mental, physical and emotional health and background. Even if the focus is on your present state, understanding and working on past traumas is part of this process. From the perspective of yoga and Ayurveda, these aspects of health, present and past, are directly correlated.

The consultation includes three elements:

  • Holistic health assessment of your body-mind constitution, family relations and life situation
  • Guidance for ayurvedic practices according to your body-mind constitution and condition
  • Guidance for asanas and spiritual practices to balance your personality and life situation

The health assessment is a deeper talk where Govind investigates your current physical, emotional and mental health. In this context questions relating to personal and familial relations may come up. Govind combines his knowledge of yoga, Ayurveda, astrology and palmistry and uses his insights to offer a personalized set of recommendations for your needs. The recommendations include

  • Guidance for asanas
  • Ayurvedic dietary and lifestyle advice
  • Guidance with yogic psychology and spiritual practices

Vill du gå med en familjemedlem, vän eller kollega bokar ni en varsin tid och därefter träffar ni Govind gemensamt de sista 15 minuterna för att få en djupare förståelse för hur ni kan supporta och förstå varandra bättre.

Book individual session

Book Individual Session with Govind

Price: 1.650 kr, 1 hour
Where: YogaDevi, Fridhemsplan (Pontonjärgatan 36)

ONLINE SESSION
Bor du inte i Stockholm men det finns möjlighet att ta sessionen online. Du bokar isåfall en tid och mejlar yoga@yogadevi.se att du kommer att göra den online så får du instruktioner från oss.

Wednesday 15th of November
14:30- 15:30 BOOK
15:45- 16:45 BOOK
Thursday 16th of November
8:00 – 9:00 BOOK
9:15 – 10:15 BOOK
10.30 – 11.30 BOOK
11.45- 12.45 BOOK
14.00-15.00 BOOK
15.15- 16.15 BOOK
Friday 17th of November
8:00 – 9:00 BOOK
9:15 – 10:15 BOOKED
10.30 – 11.30 BOOK
11.45- 12.45 BOOKED
14.00-15.00 BOOKED

Sagt om Govinds Individuella sessioner:

”Det gav mig en djupare förståelse kring mig själv och Govind gav fina förklaringar till min personlighet och hur jag hanterar livet vilket öppnade mitt medvetande till en djupare förståelse kring mina reaktioner och agerande i vardagliga situationer. Går nog inte en dag utan att jag i mitt inre refererar till något av det han gav mig under denna session.”

”Lyfte på sånt han omöjligen kunde veta, varsam guidning. Öppnade mina inte dörrar, jag fick bekräftelse på en inre visdom jag inte vågat lita på.”

”Att gå på en individuell session för Govind är helt fantastiskt.
Med sin ödmjukhet och nyfikenhet lyssnar han in vad jag vill ha hjälp med och vad jag behöver.
Med sin kunskap från Ayurveda och sin spirituella kontakt ger han mig råd. Inför vad just jag behöver.
Med hans varma leende lämnar han sedan över ansvaret till mig
Att göra det som känns bäst för mitt välmående.
Det är en ynnest att få ta del av det som Govind kan ge till mig och till världen.”

”Denna parsession gav oss som par en bra förståelse kring hur vi kan agera och reagera annorlunda och stötta varandra i olika situationer. Vilka olikheter vi har som lätt kan sätta käppar i hjulet i vår relation, som vi nu mycket lättare kan bemöta och förändra när de uppstår. Så fantastiskt att få denna vägledning och medveten som par.”

”Att som par gå till Govind för en individuell session har gett oss större harmoni och varit oss mycket mer hjälpsamt än tidigare parterapi vi utforskat. Bäst!!”