ASHTANGAYOGA LÄRARUTBILDNING MED AYURVEDISK INRIKTNING 200 TIMMAR

Kom och prova-på Ashtangayogalärarutbildningen

Välkommen på en kväll där vi yogar och håller en föreläsning med bland annat ayurveda och yogafilosofi samt informerar om utbildningen.

Kom och träffa AnneSophie Sjöblom och Maria Olsten som är huvudlärarna på utbildningen.
Datum: 9 augusti, 17.30-19.30
Plats: YogaDevi Birkastan :: Tomtebogatan 30

Ashtangayogalärarutbildningen startar 9 oktober 2022.
Här kan du läsa mer om utbildningen

BOKA PROVA-PÅ-KVÄLL :: 9/8 :: 17.30-19.30

Om du inte har möjlighet att vara med den 9 augusti håller vi lite kortare informationsmöten om utbildningen. Här ser du aktuella datum och tider.

Du är även välkommen att ringa AnneSophie på telefon 070-5372612 om du vill veta mer.

INFORMATIONSTRÄFF ONLINE :: 16/6 :: 17.15 -18.00INFORMATIONSTRÄFF BIRKASTAN :: 7/7 :: 19.00-19.45INFORMATIONSTRÄFF BIRKASTAN :: 31/8 :: 17.15-18.00

Sagt om utbildningen från tidigare deltagare.

”Att välja denna utbildning hos er på YogaDevi är det bästa jag gjort! Tack för all kunskap, visdom och värme ni sprider!”

Charlotte