FÖRDJUPNINGSUTBILDNING :: STOCKHOLM

Ashtangayoga & Chakra

Vår kropps energisystem enligt yogafilosofin

Chakran är som snurrande hjul i våra kroppar som var och styr olika funktioner i våra kroppar på ett mer energetiskt plan. Du får under den här 3-dagarskursen en djupare förståelse för hur vi genom yinyogan kan balansera de olika chakrana för att skapa en bättre hälsa.

Chakra betyder hjul på sanskrit och ljuscirkel på Hindi. Enkelt förklarat är chakran energicentrum i kroppen och fungerar som portar mellan den inre och den yttre världen. Dom håller samman kropp, tanke och själ och har även som funktion att reglera, försörja och lagra vår livskraft (prana) i kroppen. Enligt yogisk filosofi finns det 72.000 st nadis (energikanaler) i kroppen,och det pratas främst om tre av dom; sushuma, ida och pingala. Där ida nadi och pingala nadi korsar varandra runt sushumna nadi (från korsbenet längs ryggraden) uppstår ett energicenter, ett så kallat chakra.

Det finns sju huvudchakran som följer ryggraden och är kopplade till sushumna nadi. Fem av dem befinner sig i ryggraden. Den nedersta i bäckenet och den sista högst upp på hjässan strax ovanför huvudet

På sanskrit heter de sju olika chakrana: Muladhara, Svadishthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Ajna och Sahasrara chakra.

De olika chakrana representerar olika funktioner i våra kroppar, sinnen och även olika medvetandenivåer. De är även korrelerade till våra olika körtlar i kroppen.

Vi kan genom guidning in i respektive chakra komma i kontakt med vad de olika chakrana står för, börja öppna och och se vad vi behöver balansera i oss själva och i livet.

Lärare: Pernilla Cristvall, Agneta Beckman


Fördjupningen är en del av hela ashtangayogautbildningen (250 tim), men går också att välja som enstaka kurs.

Varje morgon startar med ashtangayoga.

Boka & betala

Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser.

Ashtangayoga & Chakran

STOCKHOLM
Datum:
6 – 8 mars 2020
Tid: Heldagar från 8.30 till 16.30 (söndag avslutas 16.00), lunch mellan 12.00-13.30.
Pris: 4.500 kr (inkl moms)
Plats: YogaDevi Birkastan, Tomtebogatan 30, Stockholm
För vem? Har du yogat Ashtangayoga minst ett halvår är du välkommen att anmäla dig.

Boka & betala