YOGALÄRARUTBILDNING 250 TIM :: STOCKHOLM

Ashtanga- & Yinyoga lärarutbildning med ayurvedisk inriktning

En utbildning för dig som vill fördjupa din egen förståelse för ashtanga-, yinyoga och ayurveda samt utvecklas personligt och/eller önskar guida andra inom yinyoga.

Utbildningen ger fin kombination mellan dynamisk Ashtangayoga, lugn Yinyoga och kunskaper i Ayurveda.

För vem?
Den här utbildningen passar dig som vill fördjupa din egna yogapraktik eller har funderingar på att börja undervisa och vill ha en grundlig och längre utbildning inom yoga.

Vad är unikt med vår yinyogalärarutbildning?
Ayurvedisk inriktning
Både AnneSophie Sjöblom och Pernilla Cristvall är ayurvediska hälsorådgivare vilket gör att det känns naturligt att utgå från yogans och ayurvedans energisystem – det vill säga det praniska energiflödet som nadis, chakran och vajus som påverkar oss såväl fysiskt som mentalt. Yogan och ayurvedan härstammar båda från Vedaskrifterna och är två systervetenskaper som är lika viktiga för att hitta balans i livet.

Yogans filosofi
Något som också är unikt för vår yinyogalärarutbildning är att vi fördjupar oss i yogans filosofi där vi utforskar vårt medvetande och våra sinnens mönster som hindrar oss från att leva livet fullt ut och se verkligheten som den är.

Hur ser upplägget ut med utbildningens olika steg?
Utbildningen på 250 timmar är en komplett Ashtanga- och yinyogalärarutbildning som innehåller yogans alla områden med ayurvedisk inriktning. Den är uppdelad i elva steg som är fördelade över nio månader. Se upplägget och datum för de olika kursstegen nedan.

Ashtangayogans upplägg är genomgång under fyra kurshelger av asanas med tema Foundations & blueprints, Höftöppnare & Framåtfällningar, Tvister & Bakåtböjningar, Armbalanser & Inversions. Du får lära dig korrekt linjering, olika kroppstyper, drishti (blickfokus), vinyasa och framförallt öva hands-on adjustments.

I utbildningen ingår en 4-dagars grundutbildning i yinyoga där du får en genomgång av alla positioner med och utan props samt hur du guidar in och ur positionerna på ett säkert sätt.

På de övriga fördjupningshelgerna i Ayurveda, Anatomi, Chakra/energisystemet, Pranayama, Yogafilosofi samt Yoga som yrke kommer vi att praktisera yinyoga varje morgon. Varje pass har ett tema med utgångspunkt från helgen och du får passuppläggen med dig från varje helg och lära dig hur du själv bygger olika teman och yogapass.

Om du önskar finns det möjlighet att assistera och observera yogaklasser.


Lärare: AnneSophie Sjöblom, Pernilla Cristvall, Agneta Beckman och Maria Olsten


Tillägg: Lärlingsprogrammet, 100 timmar.
Ett perfekt komplement till avslutad yogalärarutbildning som finns möjlighet att söka till om man inte har så mycket erfarenhet av att undervisa innan.

Utbildningen innehåller

250 timmars utbildningen innehåller:

Du som deltagare får en individuell ayurvedisk konsultation och rådgivning som följs upp under kursens gång för att få en egen upplevelse av ayurvedan och dess effekter.

Under utbildningen ingår även föreläsningar/workshops med gästlärare som är experter inom sina områden.

Praktik­:
• Ledda klasser i ashtangayoga
• Ledda klasser i yinyogan med olika teman (anatomi, doshor, chakran mm)
• Hands-on adjustments
• Pranayama, meditation, ayurveda

Teknik:
• Ashtanga – upplägg nybörjare/fortsättning/mysore, vinyasaflödet, mantran, assistering/justering, linjering, tristana (drishti, ujjayi, bandhas) och mudras
• Ashtangayoga hands-on adjustments
• Grundlig genomgång av alla yinyogapositioner med och utan stöd/props
• Meditationstekniker
• Pranayama – andningsövningar anpassat till doshorna
• Yoga som yrke – hitta sin egen väg att undervisa
• Yoga och ayurveda som livsstil, ayurvedans grundfilosofi

Anatomi och fysiologi:
• Apana/prana, chakran, vayus, nadis/shrotas, koshas
• Påverkan av asanas på olika plan såsom energimässigt, fysiskt och ayurvediskt
• Röreleseapparaten
• Anatomi utifrån skelett, leder och ayurvediskt synsätt

 Yogafilosofi:
• Yogans historia
• Patanjali Yoga Sutra

Hemuppgifter:
• Litteratur
• Egen praktik

I samarbete med bland annat Johan Ljungsberg och Skandinaviska Ayurveda-Akademin.

Ashtanga- & Yinyoga Lärarutbildning Stockholm2020/2021

NÄSTA UTBILDNINGSSTART
STOCKHOLM 20
AUGUSTI 2020
Mejla oss på tt@yogadevi.se

11 steg: sammanlagt 250 timmar. Självstudier, assistering och lärarpraktik tillkommer.

UTBILDNINGSDATUM:
Yinyoga grund
• 20–23 aug 2020
Ayurveda • 3–4 okt 2020
Ashtangayoga • 17–18 okt 2020
Anatomi • 7–8 nov 2020
Ashtangayoga • 21–22 nov 2020
Chakra • 5–6 dec 2020
Ashtangayoga • 23–24 jan 2021
Pranayama • 13–14 februari 2021
Yogafilosofi • 13–14 mars 2021
Ashtangayoga • 17–18 april 2020
Yoga som yrke • 22–23 maj 2021

Plats:
YogaDevi, Pontonjärgatan 36, Kungsholmen

Betala anm.avgift 3.000 kr

Ashtangayoga Lärarutbildning StockholmPågående utbildning2019/2020

Ashtangayoga lärarutbildning 2019/2020

8 steg: sammanlagt 250 lektionstimmar.
Självstudier, assistering och lärarpraktik tillkommer.

1. Asana 1 • 13-15 sept 2019
2. Ayurveda • 11-13 okt 2019
3. Asana 2 • 15-17 nov 2019
4. Pranayama • 24-26 jan 2020
5. Chakran • 6 – 8 mars 2020
6. Asana 3 • 27-29 mars 2020
7. Yogafilosofi • 24-26 april 2020
8. Yoga som yrke • 16-17 maj 2020

Boka & betala

Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser.

Pris
38.000 kr inklusive moms varav 10% (3.800 kr) betalas in i samband med anmälan i vårt bokningssystem.

Ingår/mervärden för 250-timmars ashtangayoga lärarutbildning:

• Litteratur

• Ayurvedisk hälsorådgivning

• Dokumentation

• Efter avslutad utbildning med inlämnade uppgifter tilldelas du ett certifikat för 250-timmars yogalärarutbildning.

50% RABATT PÅ YOGA. Du får 50% rabatt i våra yogastudios under utbildningsåret.


Anmälan
För att veta mer, mejla oss på tt@yogadevi.se