Lärarutbildningar

boknings-
villkor

lärarutbildningar

Bokning/anmälan:

Boka och betala anmälningsavgift för våra 200/250 timmars lärarutbildningar
Maila oss din intresseanmälan till tt@yogadevi.se med en kort presentation om dig själv, din bakgrund och varför du är intresserad av utbildningen.
Därefter kontaktar vi dig personligen för vidare process i antagningen. När du fått information om att du är antagen för utbildningen betalar du in anmälningsavgiften i vårt bokningsystem och därefter har du en plats på utbildningen.

Fördjupningshelger (kortare utbildningar 2-4 dagar) yinyoga YTT
Maila din anmälan (med alla kontaktuppgifter) till tt@yogadevi.se och betala in avgiften för yogautbildningen via vårt boknings- och betalningssystem. Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser.

 

Avbokningsregler vid utbildningar

250-timmar ATT
Anmälningsavgift återbetalas endast mot läkarintyg (ej flytt, byte av jobbsituation mm) med avdrag för en administrationsavgift på 1.200 kr.

Vid eventuellt önskemål om att byta utbildning sker detta i samråd med utbildningsledningen. Ej möjlighet att få tillbaka pengar om du byter från ATT till YTT.

200-timmar YTT
Anmälningsavgift återbetalas endast mot läkarintyg (ej flytt, byte av jobbsituation mm) med avdrag för en administrationsavgift på 1.200 kr.

Vid eventuellt önskemål om att byta utbildning sker detta i samråd med utbildningsledningen. Vid byte från YTT till ATT tillkommer mellanskillnaden samt en administrationsavgift, sammanlagt 14.000 kr.

Vid förhinder/missat kurssteg kan du i mån av plats ta igen vid nästa utbildningstillfälle. Detta gäller endast om du avbokar dig minst 48 timmar innan kursstart. Och du får veta senast 48 timmar innan kursstart om du får plats att ta igen önskat kurssteg. Administrationskostnad på 800 kr tillkommer.

Fördjupningshelger (kortare utbildningar 2-4 dagar)
Anmälan är bindande. Kursavgift återbetalas endast mot läkarintyg (ej flytt, byte av jobbsituation mm) med avdrag för en administrationsavgift på 1.200 kr. Gäller vid avbokning minst 48 timmar innan kursstart.