Lärarutbildningar

fördjupa dig i ashtangayoga

Påbyggnadsutbildningar

NYHET! Vi har nu på efterfrågan öppnat upp vårt nuvarande upplägg på ashtangayogalärarutbildningen på 250 timmar från en sluten grupp till fördjupningssteg då alla inte vill bli yogalärare men har en längtan att fördjupa sig inom yogans olika områden . Oavsett om du vill guida andra inom ashtangayoga eller fördjupa din egen praktik och kunskap om ashtangayoga så vill vi ge dig en djupare inblick i yogans alla delar genom de olika fördjupningsstegen.

Vad är skillnaden att gå hela utbildningen istället för enstaka steg?
Om ditt syfte är att fördjupa din egen yogapraktik säväl kroppsligt som mentalt, kan du skräddrasy din egen utbildning genom att välj de steg du önskar i den ordning och takt du vill.

Att välja vissa fördjupningssteg kan också vara ett bra alternativ för dig som ännu inte bestämt dig för om du vill börja undervisa. Du har hela tre år på dig att delta på de åtta fördjupningsstegen i ashtangayoga och du får då ett certifikat för en 250-timmars ashtangayogautbildning. Du kan själv välja de fördjupningar som intresserar just dig i den takt du vill. Här kan du läsa mer om de olika stegen.

Väljer du att gå enstaka steg får du ett diplom för varje helg.


Asanas 1 , 30 tim
GRUNDFUNDAMENT – Solhälsningarna och stående asanas
Grundläggande kunskaper om ashtangayogans metod och grundfundament, läs mer här.

Ayurveda, 30 tim
Kunskaper om de 5 elementen samt ayurvedans olika doshor och vayus, läs mer här.

Asanas 2, 30 tim
BLUEPRINTS – Sittande och avslutande asanas
Grundläggande kunskaper om ashtangayogans alla sittande positioner och avslutningssekvensen, läs mer här.

Pranayama, 30 tim
Pranayama enligt Kaivalyadham traditionen och meditation, läs mer här.

Chakran och kroppens energisystem, 30 tim
Fokus på chakrasystemet och nadis, läs mer här.

Yogafilosofi, 30 tim
Patanjali yoga sutra, bhagavadgita, kleshas, koshas, purusha och praktriti, läs mer här

Asanas 3, 30 tim
INVERSIONS – Bakåtböjningar och inversioner
Grundläggande kunskaper om ashtangayogans sista positioner i första serien, 30 tim

Yoga som yrke, 20 tim
Hitta sin egen väg att undervisa, läs mer här.


Bokningsvillkor

Läs mer här om våra boknings- och avbokningsregler.


Boka och betala

Boka och betala: Maila din anmälan (med alla kontaktuppgifter) tilltt@yogadevi.se och betala in avgiften för fördjupningen i via vårt boknings- och betalningssystem. Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser. Läs mer här om våra boknings- och avbokningsregler