Yogafördjupning

MOT STRESS & UTBRÄNDHET

FÖRDJUPNING

Tekniker för att skapa balans på djupet i vårt hormonsystem, 25 tim

Under 2,5 kursdag får du teoretisk som praktisk inblick i vårt hormonsystem, vad som händer vid obalans på grund av stress och utbrändhet och hur vi får tillgång till mer lust och glädje.

Vårt hormonsystem är nyckeln till vår hälsa då det styr vår tankeverksamhet, energinivå, livslust och humör. Genom att praktisera yoga vitaliserar och balanserar vi vårt hormonsystem (endokrina system) som hypofys, binjurar, sköldkörtel och fortplantningsorgan.


Vill du utbilda eller fördjupa dig inom yoga?

Oavsett om du redan är yogalärare och undervisar eller har en längtan att guida andra inom yoga eller fördjupa din egen praktik och kunskap om yoga så vill vi ge dig en djupare inblick i yogans alla delar. Den här delen är tillägnad kunskap om stress och utbrändhet. Fördelen för dig som vill fördjupa din egna praktik och teori om yogan kan nu göra det in den ordning och takt du önskar genom att skräddarsy din egen fördjupning från ett till flera steg. Den här fördjupningen är öppen för alla.


8-10 november, 2019
Mot stress & utbrändhet, 25 tim

Lärare: Agneta Beckman, leg. sjukgymnast, mediyogaterapeut och ashtangayogalärare.

Boka och betala utbildningen/fördjupningen Mot stress & utbrändhet här


Boka och betala

Boka och betala: Maila din anmälan (med alla kontaktuppgifter) till tt@yogadevi.se och betala in avgiften för fördjupningen i via vårt boknings- och betalningssystem. Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser. Läs mer här om våra boknings- och avbokningsregler