Yogafördjupning

RESTORATIVE-
YOGA :: MOT STRESS & UTBRÄNDHET

FÖRDJUPNING

Tekniker för att skapa balans på djupet i vårt hormonsystem, 25 tim

Under 2,5 kursdag får du teoretisk som praktisk inblick i vårt hormonsystem, vad som händer vid obalans på grund av stress och utbrändhet och hur vi får tillgång till mer lust och glädje.

Vårt hormonsystem är nyckeln till vår hälsa då det styr vår tankeverksamhet, energinivå, livslust och humör. Genom att praktisera yoga vitaliserar och balanserar vi vårt hormonsystem (endokrina system) som hypofys, binjurar, sköldkörtel och fortplantningsorgan.


Vill du utbilda eller fördjupa dig inom yoga?

Oavsett om du redan är yogalärare och undervisar eller har en längtan att guida andra inom yoga eller fördjupa din egen praktik och kunskap om yoga så vill vi ge dig en djupare inblick i yogans alla delar.

Den här fördjupningsdelen är tillägnad kunskap om stress och utbrändhet och är en del av vår Restorativeyogautbildning på 100 timmar men går att välja som ett eget steg och är öppen för alla.

Fördjupningshelgen varvas med teori om vårt hormon- och nervsystem med Agneta Beckman och praktik med restorativeyoga med Veronica Holm.


8-10 november, 2019
Mot stress & utbrändhet, 25 tim

Lärare:

Teori: Agneta Beckman, leg. sjukgymnast, mediyogaterapeut och ashtangayogalärare.

Praktik: Veronica Holm, certifierad E-RYT200 (RYT500) enligt YA och utbildad i bla hathayoga, yinyoga, restorativeyoga och yoga nidra.

Boka och betala utbildningen/fördjupningen Mot stress & utbrändhet här


Boka och betala

Boka och betala: Maila din anmälan (med alla kontaktuppgifter) till tt@yogadevi.se och betala in avgiften för fördjupningen i via vårt boknings- och betalningssystem. Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser. Läs mer här om våra boknings- och avbokningsregler