Yogafördjupning


RESTORATIVE-
YOGA &
MINDFULNESS

fördjupning med sture johansson

Avslappnings- och meditationstekniker samt förhållningssätt till medveten närvaro, 20 tim

Under 2 kursdagar får du såväl teoretisk som praktisk inblick i mindfulness grunder och tillgång till kraftfulla verktyg för att reducera stress och öka ditt inre lugn.

Vi praktiserar de grundläggande mindfulnessteknikerna genom medvetna rörelser, kroppsscanning och meditation, samt teori om mindfulness olika förhållningssätt, för ökad närvaro i vardagen med Sture Johansson och väcker kroppen på morgonen med lugn och stillsam restorativeyoga med Veronica Holm.

Mindfulness är en upplevelsebaserad metod hämtad från zenbuddism för att vara mer närvarande där vi riktar vår uppmärksamhet inåt som; tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser och utåt genom sinnena som; känsel, lukt, och smak. Det centrala inom mindfulness är acceptans. Att släppa kontrollen om det som varit och komma ska och bara tillåta sig att vila i det som är för stunden.

Mindfulness har också visat sig i forskning hjälpa oss att reducera stress och smärta, öka vår koncentration och motivation samt stärka vår självbild och därför något som fler företag väljer att ta in på sina arbetsplatser.

FÖRDELAR MED MINDFULNESS

• Minskar negativa känslor, stress och ångest
• Ökar vår kreativitet och medvetenhet
• Stärker vår medkänsla
• Ökar vår koncentration
• Ger bättre sömn
• Ökar känslomässig stabilitet
• Minskar blodtrycket
• Ger positiva förändringar på hjärnan
• Förbättrar minnet


Vill du utbilda eller fördjupa dig inom yoga?

Den här fördjupningsdelen är tillägnad kunskap om mindfulness och är en del av vår Restorativeyogautbildning på 100 timmar men går att välja som ett eget steg och är öppen för alla.

Oavsett om du redan är yogalärare, har en längtan att guida andra inom yoga eller fördjupa din egen praktik och kunskap om yoga, så vill vi ge dig en djupare inblick in i yogans värld.


DATUM:
22-23 februari, 2020

LÄRARE:
Sture Johansson, har bott 11 år på ett center för tibetansk buddism i Skottland varav 3 år i avskild meditationsretreat. De senaste 10 åren har han arbetat med akupunktur, samtalsvägledning, föredrag och kurser i mindfulness.

Veronica Holm, certifierad E-RYT200 (RYT500) enligt YA och utbildad i bla hathayoga, yinyoga, restorativeyoga och yoga nidra.

Fördjupningshelgen varvas med teori och praktik med Sture Johansson och praktik med Veronica Holm.


Boka och betala

Boka och betala: Maila din anmälan (med alla kontaktuppgifter) till tt@yogadevi.se och betala in avgiften för fördjupningen i via vårt boknings- och betalningssystem. Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser. Läs mer här om våra boknings- och avbokningsregler

Boka och betala utbildningen/fördjupningen Mindfulness här