Yogafördjupning

ASHTANGAYOGA

3-STEGSFÖRDJUPNING I ASHTANGAYOGA ASANA


Yoga Chikitsa, första serien, uppdelad i tre delar:

ASANA 1 – GRUNDFUNDAMENT – Solhälsningarna och stående asanas
ASANA 2 – BLUEPRINTS – Sittande och avslutande asanas
ASANA 3 – INVERSIONS – Bakåtböjningar och inversioner


Vill du fördjupa dig i ashtangayoga och dess asanas?
Asanafördjupningarna är en del av hela ashtangayogautbildningen (250 tim), men går också att välja som enstaka kurser och är öppen för alla att anmäla sig till. Vi går igenom hela första serien (yoga chikitsa) under de tre stegen men du behöver inte praktisera hela första serien för att vara med.

Vi utgår från att hitta in i kroppen både utifrån ett praniskt/energimässigt och anatomiskt perspektiv. Varje asana ska enligt yogans filosofi vara både bekväm och stadig, Sthira Sukkham Asanam. Vi går grundligt igenom ashtangayogans grundstenar och vinyasystem som hjälper oss in i flödet mellan andningen, sinnet och kroppen. Vi tittar närmare in på kroppens rörelsemönster, hur våra leder och olika kroppstyper fungerar samt hur det hänger ihop med de olika asanas.

Du har möjlighet att välja de fördjupningssteg du önskar och behöver inte gå stegen i någon specifik ordning men för att få helheten rekommenderar vi att gå alla tre stegen. Det här är ett unikt tillfälle för dig som vill fördjupa din egen yogapraktik.

Grundare: AnneSophie Sjöblom, Pernilla Cristvall
Lärare:
Agneta Beckman, Maria Olsten,

Se aktuella datum för alla tre stegen till höger.


För vem?: Har du yogat Ashtangayoga minst ett halvår är du välkommen att anmäla dig. Du har kanske funderingar på att börja undervisa ashtangayoga eller vill fördjupa din egna praktik. Denna utbildning passar också dig som vill utveckla dig inom justeringar och vinysasystemet.


Vad är skillnaden att gå hela (8 steg, 250 timmars ashtangayogalärarutbildningen) istället för enstaka fördjupningar?
Om ditt syfte är att fördjupa din egen yogapraktik såväl kroppsligt som mentalt, kan du skräddrasy din egen utbildning genom att välj de steg du önskar i den ordning och takt du vill.

Att välja vissa fördjupningssteg kan också vara ett bra alternativ för dig som ännu inte bestämt dig för om du vill börja undervisa. Du har hela tre år på dig att delta på de åtta fördjupningsstegen i ashtangayoga och du får då ett certifikat för en 250-timmars ashtangayogautbildning. Väljer du att gå enstaka steg får du ett diplom för varje helg.


Varje asanahelg innehåller alltid:
– vinyasaflödet
– mantran
– assistering/justering
– linjering
– tristana (drishti, ujjayi, bandhas)
– anatomi, röreleseapparaten
– anatomi
– hur man undervisar för nybörjare/fortsättare
– hur man leder in och ut ur varje asana
– Q & A (stund för frågor och svar)


 ASANA 1

GRUNDFUNDAMENT – Solhälsningarna och stående asanas

Grundläggande kunskaper om ashtangayogans metod och grundfundament, 30 tim

Den här 3-dagarsfördjupningen passar dig som är nyfiken och vill gå djupare in i kunskapen om kroppens rörelsemönster och hur du på bästa sätt öppnar upp den i Ashtangayogan.

Grunderna du får här är applicerbart på hela ashtangayogans metod och bygger både på en förståelse av Ashtangayogans originalmetod som helhet samt även ur ett mer modernt anatomiskt perspektiv. Vi lär oss att på ett skonsamt sätt förstå tekniken i solhälsningarna, de stående positionerna och effekten av de olika asanas.

Vi kikar och övar på hur vi kan hjälpa varandra i positionerna vilket ger en ökad förståelse för både din och andras rörelsemönster och kroppar.

Datum: 13 – 15 september 2019

Boka och betala Ashtangayoga Asana 1 i Stockholm här


ASANA 2

BLUEPRINTS – Sittande och avslutande asanas

Grundläggande kunskaper om ashtangayogans alla sittande positioner och avslutningssekvensen, 30 tim

Under de 3 kursdagarna tittar vi närmare in på de sittande positionerna i ashtangayogan.

Vi startar med dandasana (inledningen till de sittande) och fortsätter med att titta på varje asana fram till och med navasana grundligt i de sittande positionerna som tvister, framåtfällningar, höftöppningar med mera. Den här helgen går vi även igenom hela avslutningssekvensen från skulderstående till savasana. Hur vi kan använda props och hjälpa kroppen att öppna upp på ett mer skonsamt sätt.

Datum: 15 – 17 november 2019

Boka och betala Ashtangayoga Asana 2 i Sthlm här


ASANA 3

INVERSIONS – Bakåtböjningar och inversioner

Grundläggande kunskaper om ashtangayogans sista positioner i första serien, 30 tim

Under de 3 kursdagarna tittar vi närmare in på positionerna efter navasana (båten) samt en djupdykning i bakåtböjningar

Vi startar med buja pindasana (positionen efter navasana) och fortsätter med att grundligt titta på varje asana som kommer därefter i första serien. Den här helgen går vi även igenom hur vi förbereder kroppen för bakåtböjningar som till exempel urdhva danurasana (halv/helbrygga). Hur vi kan använda props och hjälpa kroppen att öppna upp på ett skonsamt sätt.

Datum: 27 – 29 mars 2020

Boka och betala Ashtangayoga Asana 3 i Sthlm här.