Yoga

pranayama

Länken mellan kroppen och själen

Andningen är länken mellan kroppen och sinnet samt den fjärde grenen inom Patanjalis åttafaldiga väg. Ordet pranayama betyder andningstekniker eller andningskontroll och ursprunget kommer från prana som betyder livsenergi, yama som betyder disciplin eller kontroll samt ayama som betyder utvidgning eller förlängning.

Det finns många sätt att påverka vår prana. Ett av de mest effektiva sätten är att utöva pranayama. Genom de olika andningsteknikernas effekt har vi möjlighet att balansera vår prana. Vi får en djupare kontakt med vårt andetag och det hjälper oss både i yogan men även i vardagen att hålla andningen lugn oavsett vad som händer. Är andningen lugn är sinnet lugnt.


PRANAYAMA – innan morgonmysore Nyhet!

På måndagmorgnar har vi en ledd pranayama där vi guidar igenom förberedande och pranayama övningar. Tisdagmorgnar till och med torsdagmorgnar är det en öppen klass i ”gröna rummet” där var och en praktiserar i egen takt.

De pranayamaövningar vi gör utgår från Kaivalyadhamtraditionen som har sin grund i Hatha Pradipika, det vill säga klassisk pranayama.

Pranayama på schemat är ingen specifik kurs som du anmäler dig till. Tanken med pranayamaövningarna på morgonen är att komma i kontakt med andningen och lugna ner sinnet inför mysorepraktiken.

Ledd pranayama – Garvargatan 22
Måndagar
, 06.00–06.25, 30/1–12/6, 18 ggr
Lärare: Pernilla Cristvall/AnneSophie Sjöblom

Pranayama i egen takt – Garvargatan 22
Tisdagar– fredagar
, 06.00–06.25, 31/1–16/6, 18 ggr

Ingår för dig som har års-, månads-, termins- och klippkort, annars en avgift på 100 kr