Yoga

ASHTANGAYOGA

do your practice and all is coming

Enligt ashtangayogan och andra hathayogaformer börjar vägen mot insikt och högre utveckling med rening av den fysiska kroppen.

Ashtangayoga är en mycket dynamisk yoga och består av ett antal ställningar ur hathayoga traditionen där andningen styr rytmen som binds samman med rörelsesekvenser till sex olika serier. De utförs alltid i en viss, bestämd ordning där varje position bygger på den föregående. Man börjar med att lära sig en del av den första serien på intro/nivå 1 kurser och bygger sedan vidare med fler positioner på nivå 2 och 3, vartefter man är redo läggs fler positioner till av din lärare på Mysore style som är målet med ashtangayogan. Att yoga i  sin egen andningstakt.


Ashtangayogan är alltid individuell. I hjärtat av utövandet ligger andningen och den speciella vinyasametoden som underlättar för var och en att följa just sin kropp och sina förutsättningar. Det gör att nästan alla kan praktisera ashtangayoga oavsett ålder, fysisk kondition eller tidigare erfarenhet av yoga.

Ashtanga Vinyasa Yogans tre grundstenar kallas Tristana. Dessa är Ujayii (andningsteknik), Bandhas (kroppslås) och Dristi (fokus). När dessa tre delar synkroniseras och utvecklas i rörelsen skapas ett flöde mellan kropp och andning. Sinnena lugnas och vi ges en möjlighet att gå bortom våra tankar och känslor. Detta leder i sin tur till att vi kan fördjupa vår självkännedom och prana – livskraften frigörs i kroppen.

Ordet ashtanga är sanskrit där ashto betyder åtta och anga betyder steg. För mer än 2000 år sedan definierade Patanjali yogan som 8-delad och menade att alla de åtta delarna av ashtangayoga måste beaktas och praktiseras för att balans skall kunna uppnås. När vi praktiserar ashtangayoga i enlighet med grundaren Sri K. Pattabhi Jois tradition, så börjar vi med steg tre, fyra och fem, den fysiska aspekten av yoga (asanas och andning) tillsammans med ett fokuserat sinne.

När kroppen har renats kan vi rikta mer uppmärksamhet till de sista stegen för att göra samma sak med sinnet. Under resans gång så förändras naturligt vårt förhållningssätt till oss själva och vår omgivning i enlighet med de första två stegen.

Eller som Pattabhi Jois brukade säga ”Do your practice and all is coming


YOGAKURSER VÅR DEL 2, 2018


Ashtangayoga nivå 1 nybörjare

Onsdagar 17.30–18.50, 11/4–20/6, 9 ggr 1.620 kr, Lärare: Inga Smirnova :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »

Torsdagar 17.30–18.50, 12/4–21/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Anncharlotte Liljeqvist :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här 


Ashtangayoga för killar nybörjare

Söndagar 15.30–16.45, 15/4–17/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Pernilla Hafström :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »


Ashtangayoga nivå 2 fortsättning

Måndagar 19.10–20.40, 9/4–18/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Anna Axelsson :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »

Måndagar 19.00–20.30, 9/4–18/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Ellen Edberg :: Pontonjärg 36
Boka ashtangayogakursen här »

Tisdagar 17.15–18.45, 10/4–19/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Anncharlotte Liljeqvist :: Pontonjärg 36
Boka ashtangayogakursen här »

Tisdagar 17.30–19.00, 10/4–19/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Marcus Engstrand :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »

Onsdagar 17.15–18.45, 11/4–20/6, 9 ggr 1.620 kr, Lärare: Pernilla Hafström :: Pontonjärg 36
Boka ashtangayogakursen här »


Ashtangayoga ledd klass nivå 1 och 2

Tisdagar 6.45–8.00, 10/4–19/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Agneta Beckman :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »

Torsdagar 6.45–8.00, 12/4–21/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Maria Olsten :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »

Lördagar 10.00–11.30, 21/4–16/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Inga Smirnova :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »


Ashtangayoga nivå 3 fördjupning

Tisdagar 19.10–20.40, 10/4–19/6, 9 ggr 1.620 kr, Lärare: Maria Olsten :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »


Ashtangayoga nivå 3 fördjupning/mysore

Måndagar 17.15–18.45, 9/4–18/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: AnneSophie Sjöblom :: Pontonjärg 36
Torsdagar
17.30–19.00, 12/4–21/6, 10 ggr 1.800 kr, Lärare: Agneta Beckman :: Garvarg 22
Boka ashtangayogakursen här »


Boka

Boka och betala yogakurser, yogakort, yogautbildningar och retreat direkt i vårt bokningssystem. Via webbläsaren (ej app).

Yogamattor finns att låna för alla utom ashtangayoga nivå 2, 3 samt Mysore.
Dörrarna öppnas 15 minuter innan klassens start.
Det är bra att boka sig i tid för att garanterat få plats.


Stängt alla röda dagar och helgaftnar. Läs mer om helgdagarna här.