Yoga

ASHTANGAYOGA

do your practice and all is coming

Enligt ashtangayogan och andra hathayogaformer börjar vägen mot insikt och högre utveckling med rening av den fysiska kroppen.

Ashtangayoga är en mycket dynamisk yoga och består av ett antal ställningar ur hathayoga traditionen där andningen styr rytmen som binds samman med rörelsesekvenser till sex olika serier. De utförs alltid i en viss, bestämd ordning där varje position bygger på den föregående. Man börjar med att lära sig en del av den första serien på intro/nivå 1 kurser och bygger sedan vidare med fler positioner på nivå 2 och 3, vartefter man är redo läggs fler positioner till av din lärare på Mysore style som är målet med ashtangayogan. Att yoga i  sin egen andningstakt.


Ashtangayogan är alltid individuell. I hjärtat av utövandet ligger andningen och den speciella vinyasametoden som underlättar för var och en att följa just sin kropp och sina förutsättningar. Det gör att nästan alla kan praktisera ashtangayoga oavsett ålder, fysisk kondition eller tidigare erfarenhet av yoga.

Ashtanga Vinyasa Yogans tre grundstenar kallas Tristana. Dessa är Ujayii (andningsteknik), Bandhas (kroppslås) och Dristi (fokus). När dessa tre delar synkroniseras och utvecklas i rörelsen skapas ett flöde mellan kropp och andning. Sinnena lugnas och vi ges en möjlighet att gå bortom våra tankar och känslor. Detta leder i sin tur till att vi kan fördjupa vår självkännedom och prana – livskraften frigörs i kroppen.

Ordet ashtanga är sanskrit där ashto betyder åtta och anga betyder steg. För mer än 2000 år sedan definierade Patanjali yogan som 8-delad och menade att alla de åtta delarna av ashtangayoga måste beaktas och praktiseras för att balans skall kunna uppnås. När vi praktiserar ashtangayoga i enlighet med grundaren Sri K. Pattabhi Jois tradition, så börjar vi med steg tre, fyra och fem, den fysiska aspekten av yoga (asanas och andning) tillsammans med ett fokuserat sinne.

När kroppen har renats kan vi rikta mer uppmärksamhet till de sista stegen för att göra samma sak med sinnet. Under resans gång så förändras naturligt vårt förhållningssätt till oss själva och vår omgivning i enlighet med de första två stegen.

Eller som Pattabhi Jois brukade säga ”Do your practice and all is coming


YOGAKURSER HÖSTEN, 2018


Ashtangayoga nivå 1 nybörjare
5-veckorskurs 2 ggr/vecka, sammanlagt 10 ggr NYHET!

Tisdagar och torsdagar 17.30–18.50
Lärare: Marcus Engstrand :: Garvarg 22
Start v 35, 10 ggr 1.500 kr :: Boka här!
Start 41, 10 ggr 1.500 kr :: Boka här!
Start 47, 10 ggr 1.500 kr :: Boka här!

Ashtangayoga nivå 1 nybörjare
Måndagar 19.10–20.30, 27/8–17/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Anna Axelsson :: Garvarg 22 :: Boka här!

Onsdagar 17.15–18.35, 29/8–19/12, 17 ggr 3.060 kr,
Lärare: Pernilla Hafström :: Pontonjärg 36 :: Boka här!

Tisdagar 19.00–20.20, 28/8–18/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Mia Björk :: Garvarg 22 :: Boka här!


Ashtangayoga nivå 2 fortsättning
Måndagar 17.30–19.00, 27/8–17/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Anna Axelsson :: Garvarg 22 :: Boka här!

Måndagar 19.00–20.30, 27/8–17/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Anna-Maria Wahlström :: Pontonjärg 36 :: Boka här!

Tisdagar 17.15–18.45, 28/8–18/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Anncharlotte Liljeqvist :: Pontonjärg 36 :: Boka här!

Onsdagar 19.00–20.30, 29/8–17/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Veija Pellikka :: Garvarg 22 :: Boka här!


Ashtangayoga ledd klass nivå 1 och 2
Tisdagar 6.45–8.00, 28/8–18/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Klara Sarban :: Garvarg 22 :: Boka här!

Torsdagar 6.45–8.00, 30/8–20/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Agneta Beckman :: Garvarg 22 :: Boka här!

Lördagar 10.00–11.30, 1/9–22/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Inga Smirnova :: Garvarg 22 :: Boka här!

Söndagar 17.00–18.30, 2/9–23/12, 17 ggr 3.060 kr NYHET!
Lärare: rullande :: Garvarg 22 :: Boka här!


Ashtangayoga nivå 3/mysore
Måndagar 17.15–18.45, 27/8–17/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: AnneSophie Sjöblom :: Pontonjärg 36 :: Boka här!

Torsdagar 17.30–19.00, 30/8–20/12, 17 ggr 3.060 kr
Lärare: Agneta Beckman :: Garvarg 22 :: Boka här!


Boka

Boka och betala yogakurser, yogakort, yogautbildningar och retreat direkt i vårt bokningssystem.

Yogamattor finns att låna för alla utom ashtangayoga nivå 2, 3 samt Mysore.
Dörrarna öppnas 15 minuter innan klassens start.
Det är bra att boka sig i tid för att garanterat få plats.
Läs mer om våra priser och betalning här.

Efter kursstart kan du maila oss på info@yogadevi.se för att se om det finns platser kvar.

Stängt alla röda dagar och helgaftnar.
Läs mer om helgdagarna här.