Yoga

ASHTANGAYOGA

do your practice and all is coming

Enligt ashtangayogan och andra hathayogaformer börjar vägen mot insikt och högre utveckling med rening av den fysiska kroppen.

Ashtangayoga är en mycket dynamisk yoga och består av ett antal ställningar ur hathayoga traditionen där andningen styr rytmen som binds samman med rörelsesekvenser till sex olika serier. De utförs alltid i en viss, bestämd ordning där varje position bygger på den föregående. Man börjar med att lära sig en del av den första serien på intro/nivå 1 kurser och bygger sedan vidare med fler positioner på nivå 2 och 3, vartefter man är redo läggs fler positioner till av din lärare på Mysore style som är målet med ashtangayogan. Att yoga i  sin egen andningstakt.


Ashtangayogan är alltid individuell. I hjärtat av utövandet ligger andningen och den speciella vinyasametoden som underlättar för var och en att följa just sin kropp och sina förutsättningar. Det gör att nästan alla kan praktisera ashtangayoga oavsett ålder, fysisk kondition eller tidigare erfarenhet av yoga.

Ashtanga Vinyasa Yogans tre grundstenar kallas Tristana. Dessa är Ujayii (andningsteknik), Bandhas (kroppslås) och Dristi (fokus). När dessa tre delar synkroniseras och utvecklas i rörelsen skapas ett flöde mellan kropp och andning. Sinnena lugnas och vi ges en möjlighet att gå bortom våra tankar och känslor. Detta leder i sin tur till att vi kan fördjupa vår självkännedom och prana – livskraften frigörs i kroppen.

Ordet ashtanga är sanskrit där ashto betyder åtta och anga betyder steg. För mer än 2000 år sedan definierade Patanjali yogan som 8-delad och menade att alla de åtta delarna av ashtangayoga måste beaktas och praktiseras för att balans skall kunna uppnås. När vi praktiserar ashtangayoga i enlighet med grundaren Sri K. Pattabhi Jois tradition, så börjar vi med steg tre, fyra och fem, den fysiska aspekten av yoga (asanas och andning) tillsammans med ett fokuserat sinne.

När kroppen har renats kan vi rikta mer uppmärksamhet till de sista stegen för att göra samma sak med sinnet. Under resans gång så förändras naturligt vårt förhållningssätt till oss själva och vår omgivning i enlighet med de första två stegen.

Eller som Pattabhi Jois brukade säga ”Do your practice and all is coming


ASHTANGAYOGA NIVÅ 1 och 2 Kurs och drop-in

En ledd klass som passar alla nivåer

Den här ledda drop-in-klassen passar alla nivåer. Läraren leder hela klassen genom solhälsningar, stående positioner, några sittande positioner och avslutning. Alla är med utifrån sin egen förmåga.

Ashtangayoga alla nivåer/nivå 1 och 2 – Garvargatan 22

MORGON:
Tisdagar – 06.45–08.00, 22/8–19/12, 18 ggr 3.150 kr, Lärare: Sarah Fürstenbach
Torsdagar – 06.45–08.00, 24/8–21/12, 18 ggr 3.150 kr, Lärare: Maria Olsten

HELG:
Lördagar – 10.00–11.30, 26/8–16/12, 16 ggr 2.880 kr, Lärare: Inga Smirnova

LUNCH (endast drop-in):
Torsdagar – 12.00–13.00, 24/8–21/12, Lärare: Maria Olsten 


ASHTANGAYOGA NYBÖRJARE/NIVÅ 1 – Kurs och drop-in

En ledd klass där vi i lugnt tempo går igenom grunderna i ashtangayogan.

Den här kursen passar dig som är nybörjare inom ashtangayoga. Fokus ligger på att hitta ett flöde mellan andningen och rörelsen. Vi gör de flesta stående, några sittande samt början på avslutningssekvensen. Den här klassen passar dig som inte har någon erfarenhet av yoga eller ashtangayoga. Efter den här kursen är du välkommen att gå en fortsättningskurs.

Drop-in gäller endast vid tidigare erfarenhet i ashtangayoga.

Ashtangayoga nybörjare/nivå 1 – Pontonjärgatan 36
Måndagar – 19.10–20.40, 21/8-18/12, 18 ggr 3.240 krLärare: Ellen Edberg

Ashtangayoga nybörjare/nivå 1 – Garvargatan 22
Måndagar – 17.30–18.50, 21/8-18/12, 18 ggr 3.240 kr, Lärare: Leyla Bella Drake
Tisdagar – 19.10–20.30, 22/8-19/12, 18 ggr 3.240 kr, Lärare: Marcus Engstrand/Anna Selenius
Onsdagar – 17.30–18.50, 23/8–20/12, 18 ggr 3.240 kr, Lärare: Katarina Tubylewicz

INTRO TILL ASHTANGAYOGA/NYBÖRJARE/NIVÅ 1 – Drop-in

Ashtangayoga INTRO/nybörjare/nivå 1 – Garvargatan 22
Onsdagar – 19.00–20.15, 23/8–20/12, 100 kr första gången Lärare: Katarina Tubylewicz/Maria Olsten

Drop-in under hela terminen även för dig som aldrig tidigare provat ashtangayoga.

Yogakurserna bokas och betalas direkt i vårt bokningssystem.


ASHTANGAYOGA FORTSÄTTNING/NIVÅ 2 – Kurs och drop-in

Ledd klass där vi går vidare med fler positioner.

Fokus ligger på att hitta ett fördjupat flöde mellan andningen och rörelsen. Många av klasserna har ett tema, antingen teknik eller filosofi. Vi gör alla stående, vi går vidare i dom sittande samt fortsätter med fler rörelser i avslutningssekvensen. Klasserna är små och personliga, vi är max 16 personer, då finns möjlighet att individuellt anpassa positionerna efter var och ens unika förutsättningar. Den här klassen kan du gå om du gått nybörjarkurs eller har liknande erfarenhet. Efter den här kursen är du välkommen att börja yoga i egen takt på Mysore eller på nivå 3.

Drop-in gäller endast vid tidigare erfarenhet i ashtangayoga.

Ashtangayoga fortsättning/nivå 2 – Pontonjärgatan 36
Tisdagar – 17.15–18.45, 22/8–19/12, 18 ggr 3.240 kr, Lärare: Anncharlotte Liljeqvist

Ashtangayoga fortsättning/nivå 2 – Garvargatan 22
Tisdagar – 17.30–19.00, 22/8–19/12, 18 ggr 3.240 kr, Lärare: Anna Axelsson
Torsdagar – 19.10–20.40, 24/8–21/12, 18 ggr 3.240 kr, Lärare: Inga Smirnova

Missar du en klass så ta gärna igen på intro till Mysore på onsdagarna kl. 17.30.

Yogakurserna bokas och betalas direkt i vårt bokningssystem.


ASHTANGAYOGA FÖRDJUPNING/NIVÅ 3 – Kurs och drop-in

Ledd klass mot Mysore Style.

Denna kurs passar dig som har gått fortsättningskurs eller om du kanske har haft ett längre uppehåll från yogan och vill komma igång igen. Fokus ligger på att lära sig rörelserna utantill för att sedan börja yoga i egen takt på Mysore.

Drop-in gäller endast vid tidigare erfarenhet i ashtangayoga.

Ashtangayoga fortsättning/nivå 3 – Pontonjärgatan 36
Onsdagar – 17.15–18.45, 23/8-20/12, 18 ggr 3.240 kr, Lärare: Pernilla Hafström

Ashtangayoga fortsättning/nivå 3 – Garvargatan 22
Måndagar – 19.00–20.30, 21/8-18/12, 18 ggr 3.240 kr, Lärare: Leyla Bella Drake


Missar du en klass så ta gärna igen på intro till Mysore på onsdagarna kl. 17.30.

Yogakurserna bokas och betalas direkt i vårt bokningssystem.


Boka

Boka och betala yogakurser, yogakort, yogautbildningar och retreat direkt i vårt bokningssystem. Via webbläsaren (ej app).

Yogamattor finns att låna för alla utom ashtangayoga nivå 2, 3 samt Mysore.
Dörrarna öppnas 15 minuter innan klassens start.
Det är bra att boka sig i tid för att garanterat få plats.


Stängt alla röda dagar och helgaftnar. Läs mer om helgdagarna här.