Workshops

Ayurveda föreläsning

Grunderna inom ayurveda

med Johan Ljungsberg, 3/12, kl 19.30-20.45

Vad som utmärker de olika egenskaperna (vata, pitta, kapha) så vi kan lära oss vad som balanserar oss eller vad som ger oss obalans utifrån vår egen kroppstyp.


Yoga och ayurveda härstammar från samma källa och kompletterar varandra med sitt gemensamma holistiska synsätt där man utgår ifrån att vi alla är unika individer med olika behov och förutsättningar för att uppnå balans och hälsa.


Datum: Nytt datum inom kort

Tid: 19.30-20.45

Plats: Garvargatan 22

Pris: 250 kr


Johan Ljungsberg har arbetat med ayurveda sedan 1984 och är därmed en pionjär inom området och har därutöver en lång erfarenhet och gedigen kunskap inom yoga och indisk filosofi sedan 70-talet.  I dag är Johan en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom ayurveda och driver idag Skandinaviska Ayurveda-Akademin, ett kombinerat utbildnings- och hälsocenter, i samarbete med Dr Vinay Vora.

YogaDevi och Skandinaviska Ayurveda-Akademin har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete för sina olika lärarutbildningar.