Utbildningar

Yoga för återhämtning

lärarutbildning – 100 tim

En utbildning i tre delar för dig som vill fördjupa dina kunskaper om stress och utbrändhet med fokus på återhämtning via vårt energisystem.


Nästa 100-tim utbildningsstart 7 september 2018! Anmälan pågår!


För vem?
Den här utbildningen mot stress och utbrändhet, uppdelad i tre steg, passar dig som redan är yogalärare eller för dig som vill fördjupa din egna yogapraktik, med fokus på återhämtning via vårt energisystem.

Första steget innehåller grundläggande kunskaper om restorativeyoga, syftet med restorativeyoga samt en genomgång av de vanligaste positionerna och hur vi använder props till som är en viktig del i restorativeyogan. Restorativeyoga är en terapeutisk form av yoga med syfte att läka kroppen från stress, sjukdom och eventuella skador. Genom djupavslappning stimulerar vi det parasympatiska nervsystemet och lugnar ner våra inre organ, vilket ger vår kropp möjlighet att omdirigera vår energi till egen läkningsprocess.

På andra steget får du både en teoretisk som praktisk inblick i vårt hormonsystem, vad som händer vid obalans på grund av stress och utbrändhet och hur vi får tillgång till mer lust och glädje.

På sista steget får du lära dig om grunderna i mindfulness samt tillgång till kraftfulla verktyg för att reducera stress och öka ditt inre lugn. Vi praktiserar de grundläggande mindfulnessteknikerna genom medvetna rörelser, kroppsscanning och meditation, samt teori om mindfulness olika förhållningssätt, för ökad närvaro i vardagen.

Efter avslutad utbildning får du ett certifikat för 100 timmar. Du har också möjlighet att välja ut de steg som passar dig och får då ett intyg/diplom för varje fördjupningshelg.


Kurssteg och datum, 100 timmar (3 steg)

27– 30 september, 2018
Restorativeyoga, 40 tim
Baskunskaper i restorativeyoga, läs mer.


9-11 november, 2018

Mot stress & utbrändhet, 25 tim
Tekniker för att skapa balans på djupet i vårt hormonsystem, läs mer.
Lärare: Agneta Beckman, leg. sjukgymnast, mediyogaterapeut och ashtangayogalärare.

22-24 februari, 2019
Mindfulness, 30 tim

Avslappnings- och meditationstekniker samt förhållningssätt till medveten närvaro, läs mer.
Lärare: Sture Johansson
Sture har bott 11 år på ett center för tibetansk buddism i Skottland varav 3 år i avskild meditationsre treat. De senaste 10 åren har han arbetat med akupunktur, samtalsvägledning, föredrag och kurser i mindfulness.


Pris: 12.080 kr ex. moms (13.900 kr inkl. moms)
Obs! 1.200 kr i rabatt, ordinarie pris för alla tre steg 15.100 kr inkl moms.

Plats: YogaDevi, Pontonjärgatan 36, Kungsholmen


Boka och betala för 100 timmar (3 steg)

Så här går det tillMaila din anmälan (med alla kontaktuppgifter) till tt@yogadevi.se och betala in avgiften för Yoga för återhämtning via vårt boknings- och betalningssystem. Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser. Läs mer här om våra boknings- och avbokningsregler.


Avbokningsregler vid utbildningar

Läs mer här om våra avbokningsregler.