Utbildningar

restorative-
yoga

lärarutbildning – 100 tim

En utbildning i fyra delar för dig som vill fördjupa dina kunskaper om stress och utbrändhet med fokus på återhämtning via vårt energisystem.


Nästa 100-tim utbildningsstart 26 september 2019! Anmälan pågår!

Infomöte Tomtebogatan 30:
20 augusti 2019, kl 16-17 boka här>>


För vem?
Den här utbildningen mot stress och utbrändhet, uppdelad i fyra steg, passar dig som redan är yogalärare eller för dig som vill fördjupa din egna yogapraktik, med fokus på återhämtning via vårt energisystem.

Första steget innehåller grundläggande kunskaper om restorativeyoga, syftet med restorativeyoga samt en genomgång av de vanligaste positionerna och hur vi använder props till som är en viktig del i restorativeyogan. Restorativeyoga är en terapeutisk form av yoga med syfte att läka kroppen från stress, sjukdom och eventuella skador. Genom djupavslappning stimulerar vi det parasympatiska nervsystemet och lugnar ner våra inre organ, vilket ger vår kropp möjlighet att omdirigera vår energi till egen läkningsprocess.

På andra steget får du både en teoretisk som praktisk inblick i vårt hormonsystem, vad som händer vid obalans på grund av stress och utbrändhet och hur vi får tillgång till mer lust och glädje.

På tredje steget får du lära dig om grunderna i mindfulness samt tillgång till kraftfulla verktyg för att reducera stress och öka ditt inre lugn. Vi praktiserar de grundläggande mindfulnessteknikerna genom medvetna rörelser, kroppsscanning och meditation, samt teori om mindfulness olika förhållningssätt, för ökad närvaro i vardagen.

På sista steget får du lära dig grunderna i Yoga Nidra, en guidad meditationsteknik som passar utmärkt som komplement till restorativeyoga och yinyoga.

Efter avslutad utbildning får du ett certifikat för 100 timmar. Du har också möjlighet att välja ut de steg som passar dig och får då ett intyg/diplom för varje fördjupningshelg.


PRIS alla 4 steg, 100 timmar: 17.350 kr

Boka och betala Restorativeyogalärarutbildning här

Restorativeyoga • 26–29 sept 2019 :: 5.900 kr
Stress & Utbrändhet • 8–10 nov 2019 :: 4.450 kr
Mindfulness • 22–23 feb 2020 :: 3.500 kr
Yoga Nidra • 14-15 mars 2020 :: 3.500 kr


Kurssteg och datum, 100 timmar (3 steg)

26– 29 september, 2019
Restorativeyoga, 40 tim
Baskunskaper i restorativeyoga, läs mer.

Lärare: Veronica Holm, certifierad E-RYT200 (RYT500) enligt YA och utbildad i bla hathayoga, yinyoga, restorativeyoga och yoga nidra.

Boka och betala utbildningen/fördjupningen Restorative yoga Grund här


8-10 november, 2019
Restorativeyoga fördjupning med fokus på stress & utbrändhet, 25 tim

Tekniker för att skapa balans på djupet i vårt hormonsystem, läs mer.
Lärare: Agneta Beckman, leg. sjukgymnast, mediyogaterapeut och ashtangayogalärare.

Boka och betala utbildningen/fördjupningen Restorativeyoga Mot stress & utbrändhet här


22-23 februari, 2020 

Restorativeyoga med fokus på mindfulness, 20 tim
Avslappnings- och meditationstekniker samt förhållningssätt till medveten närvaro, läs mer.
Lärare: Sture Johansson
Sture har bott 11 år på ett center för tibetansk buddism i Skottland varav 3 år i avskild meditationsre treat. De senaste 10 åren har han arbetat med akupunktur, samtalsvägledning, föredrag och kurser i mindfulness.

Boka och betala utbildningen/fördjupningen Mindfulness här


14-15 mars, 2020 

Restorativeyoga med fokus på Yoga Nidra, 20 tim
Yoga Nidra är en guidad meditationsteknik som passar utmärkt som komplement till restorativeyoga- och yinyogaklasser.

Yoga Nidra kan användas som en hjälp att somna, ersätta sömn och släppa på både mentala-, emotionella- och muskulära spänningar.

Lärare: Veronica Holm, certifierad E-RYT200 (RYT500) enligt YA och utbildad i bla hathayoga, yinyoga, restorativeyoga och yoga nidra.

Boka och betala utbildningen/fördjupningen Yoga Nidra här


Plats: YogaDevi, Pontonjärgatan 36, Kungsholmen


Boka och betala

Boka och betala: Maila din anmälan (med alla kontaktuppgifter) till tt@yogadevi.se och betala in avgiften via vårt boknings- och betalningssystem. Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser.


Avbokningsregler vid utbildningar

Läs mer här om våra avbokningsregler.