Utbildningar

infomöten

yogalärarutbildningar med ayurvedisk inriktning


ASHTANGAYOGA, 250 tim

2019
Stockholm – nästa utbildning startar hösten 2020

Kom gärna och provyoga i samband med våra infomöten.

Infomöte Tomtebogatan 30:
nytt datum kommer


YINYOGA, 200 tim

2019
Stockholm – nästa yinyogalärarutbildning i Stockholm startar 20 augusti 2020
Göteborg – nästa yinyogalärarutbildning i Göteborg startar 23 januari 2020.

Kom gärna och provyoga i samband med våra infomöten.
Se schemat här.

Är du intresserad av att gå utbildningen i Göteborg:
Mejla oss gärna om du har frågor och funderingar på tt@yogadevi.se


RESTORATIVEYOGA, 100 tim

2019
Stockholm, nästa yogalärarutbildning i restorativeyoga startar 26 september 2019.
Kom gärna och provyoga i samband med våra infomöten.
Se schemat här.
 
1. Restorativeyoga • 26–29 sept 2019
2. Stress & Utbrändhet • 8–10 nov 2019
3. Mindfulness • 21–23 feb 2020
4. Yoga Nidra • 14-15 mars 2020