Ayurveda

om ayurveda

En mångtusenårig österländsk hälsolära

Ayurveda, eller kunskapen om livet (ayur:kunskap, veda:liv), är en indisk läkekonst med tusenåriga anor från den vediska kulturen. Syftet med ayurveda är det läkande sambandet mellan kropp och själ samt att aktivera kroppens oändligt självläkande förmåga.

Grundfilosofin inom ayurvedan är att livet är en sammanhängande helhet där allting som existerar hänger samman och påverkas av varandra. Alla och allting har sin betydelse och syfte i helheten när vi lever i vår sanna natur. Av naturen har vi fått en ursprunglig plan som kallas prakruti eller kroppstyp som säger oss vilken energisammansättning vi har.

Enligt ayurvedan finns det tre olika kroppstyper (doshor) vata, pitta och kapha. Beroende på hur vi lever, äter, tänker och umgås så ändras vår ursprungliga kroppstyp med tiden till vikruti (det som aviker från vår sanna natur). Inget händer av en slump, allt har en orsak och verkan. Ju längre vår vikruti har avvikit från prakriti, desto svagare blir vi och ju mer mottagliga blir vi för sjukdom och psykisk och fysisk ohälsa.

När vi lär oss att förstå vata, pitta och kapha, kan vi lära oss vad som balanserar oss och vad som ger obalans. Inom Ayurveda ges därför individuella levnadsråd, där du får lära dig vad du bör välja utifrån din dominerande dosha och vad du ska välja bort för att steg för steg komma i balans och få ett långt och friskt liv.

I de allra flesta fall handlar det om att ”reglera” sin livsstil som att ändra det vi äter och dricker. Ibland i kombination med en speciell örtblandning och eventuellt en enkel andnings- och yogaövning. Genom att leva med naturen i stället för emot den, skapas ett flöde som gynnar både kropp och själv.

 


Boka

Boka och betala yogakurser, yogakort, yogautbildningar och retreat direkt i vårt bokningssystem. Via webbläsaren (ej app).

Yogamattor finns att låna för alla utom ashtangayoga nivå 2, 3 samt Mysore.
Dörrarna öppnas 15 minuter innan klassens start.
Det är bra att boka sig i tid för att garanterat få plats.
Läs mer om våra priser och betalning här.

Efter kursstart kan du maila oss på info@yogadevi.se för att se om det finns platser kvar.

Förutom att boka en terminskurs kan du köpa olika yogakort. Välj det alternativ som passar dig.

Stängt alla röda dagar och helgaftnar. Läs mer om helgdagarna här.