Ayurveda

doshor

vata, pitta och kapha

Enligt ayurvedan finns det tre olika kroppstyper (doshor); Vata (rymd och luft), Pitta (eld och vatten), och Kapha (jord och vatten). Varje människa har en unik kombination av dessa doshor där var och en har sina specifika särdrag, kvaliteter och kännetecken.

 

Bild_v_p_k

Dessa tre doshor representerar de fem elementen (rymd, luft, eld, vatten och jord) som är universums byggstenar och styr alla processer i våra kroppar och universum.